rezydent

 
rezydent
1. «agent obcego wywiadu kierujący siatką wywiadowczą w danym państwie»
2. «pracownik biura podróży wysłany służbowo do jakiegoś kraju i zobowiązany do opieki nad przebywającymi tam turystami – klientami tego biura»
3. «emerytowany ksiądz mieszkający na plebanii, bez obowiązków duszpasterskich»
4. daw. «przedstawiciel dyplomatyczny państwa protektora w państwie zależnym»
5. daw. «osoba niezamożna mieszkająca stale u bogatszego krewnego, przyjaciela lub u pracodawcy i będąca na jego utrzymaniu»

• rezydentka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego