O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.


Teksty te, które otrzymaliśmy dzięki życzliwości autorów i wydawców i z których korzystamy na podstawie prawa cytatu (art. 29 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) mogą zawierać dane stanowiące dane osobowe, takie jak np. wskazane w publikacjach imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość. Dostęp do tych danych (w zakresie, w jakim były opublikowane w tekście źródłowym) mają osoby korzystające z korpusu.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnianiu korpusu w celach nauczania i wyjaśniania. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności serwisu.


Wyniki wyszukiwania dla słowa: pod pretekstem

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Może się nie podoba?
  Pacia stanęła kilka kroków przed nimi
  pod pretekstem, że musi poprawić kokardę we włosach. Kajakiego znów nagle rozbolała...
 • ... takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja, wykorzystując pod pretekstem prowadzenia wojny przyzwolenie społeczne przerażonych społeczeństw, wprowadzają rozwiązania i instytucje...
 • ... pokoju hotelowego, oszołomiony alkoholem piętnastolatek został zgwałcony. Następnie "straszy brat", pod pretekstem uregulowania rachunku zniknął bez śladu.
  Policja zatrzymała "małolata". Okazało się...
 • ... syna. Marilyn Bernardo jeździła czasem do Kitchener z małym Paulem, pod pretekstem odwiedzin u swych sióstr. Wkrótce po przyjeździe do miasta zabierała...
 • ... i odległości. Odstraszają skutecznie: Brazylijka Hilma Caldeira uciekła z Chabarowska pod pretekstem leczenia kontuzji. Małgorzata Niemczyk też była rozczarowana obrazem Syberii, skorzystała...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego