Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Łęg
Znaleziono 62 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... większych rzek niżowo-wyżynnej Polski występuje ten sam układ łęgowy (łęg topolowo-wierzbowy i wikliniska), natomiast w górach, obok olszyny karpackiej...
 • ... na terytorium Spisza. Po lewej stronie szosy - wspomniany wcześniej nadbrzeżny Łęg Frydmański, z parkingiem i miejscem na ognisko. Niewiele tu już...
 • ... uboższe, złożone głównie z ziół, turzyc i traw bagiennych. Siedlisko. Łęg olszowy występuje zwykle na glebach murszowo-błotnych, głębokich torfach, czarnych...
 • ... się Pszczewski Park Krajobrazowy oraz wiele rezerwatów przyrody jak np. Łęg Kręcki.
  Na ludzi spragnionych piękna przyrody czekają wspaniałe miejsca widokowe...
 • ... w krakowskich Sukiennicach. Kopia znajduje się na razie w dzielnicy Łęg, w nie wykończonej jeszcze hali budowanego tu wielkiego centrum handlowego...
 • ... wozu słychać dopiero po zmroku, długo po klekocie wracających z łęg bocianów. Moszczą się już w gnieździe pogadując coraz wolniej, podczas...
 • ... gzy zrobiły się wyjątkowo natrętne i dokuczliwe.
  Gdy wjechała w
  łęg, zarośnięty obwieszoną zielonymi jeszcze orzechami leszczyną i gołym, czarniawym szakłakiem...
 • ... wyjątkiem gór. Zmienność: Ekologiczna. Niezbyt duża. Na aluwiach piaszczystych przeważa łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum), na żwirowo-piaszczystych - wikliniska (Salicetum triandro...
 • ... lasu w olsach bardzo mały, od 1 do 10%, w łęgach olszowych nieco większy, maksymalnie do 30%. Granica światłocienia wyraźna. Uwilgocenie...
 • ... W olsach, ze względu na miękkość podłoża - bardzo mała, w łęgach - nieco większa. Szczególnie niską odporność w obu typach lasów ma...
 • ... głównie na torfach i zabagnionych madach. Poziom wody gruntowej w łęgach wysoki, średnio od 5 do 30 cm poniżej powierzchni, a...
 • ... W olsie jonizacja powietrza dość znaczna, choć niższa niż w łęgach, średnio około 900 jonów lekkich w 1 cm3; wskaźnik biegunowości...
 • ... podczas II Pielgrzymki Apostolskiej do Polski, po Mszy świętej na Łęgach Dębińskich poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła pw. Matki Boskiej...
 • ... naturalna wynosi w olsach około 34 osób/ha/dobę, w łęgach - od 5 do 10 osób/ha/dobę. Preferowane kierunki użytkowania...
 • ... podłożu - do 5%. Granica światłocienia jest bardzo wyraźna. Uwilgocenie. W łęgach naturalnych i zagospodarowanych na jesion bardzo duże, średnio od 70...
 • ... charakteryzują się stałą, wysoką wilgotnością względną, zwykle bliską 100%, w łęgach natomiast wilgotność względna ulega wahaniom od 70 do 100%. Przewietrzanie...
 • ... policzków wszystko mchem wyrówna,
  Znów spoczniemy na deszczach jak płynących
  łęgach.


  DĄB
  Bo dąb z drzewów wszystkich niepodobny wiela
  Jak niedźwiedź...
 • ... tłumienie hałasu jest szczególnie duże w olsach, znacznie niższe w łęgach olszowych; dokładnych danych na ten temat brak. Zdrowotne. Na ogół...
 • ... ma charakter fitoncydów. Aeroplankton. Ogólna gęstość aeroplanktonu jest znaczna. W łęgach naturalnych wiosną przeważają pyłki roślin, a latem zarodniki grzybów. W...
 • ... słabo poznane. Dotyczy to zwłaszcza właściwości oczyszczających i detoksykacyjnych. W łęgach topolowo-wierzbowych hamowanie prędkości wiatru jest dość znaczne (obniżenie prędkości...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego