Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
  Art. 107. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem...
 • ... niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
  Art. 83. § 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za...
 • ... 114-116 i 118.
  Art. 127. Do odpowiedzialności określonej w
  art. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy art. 117, 121, 121...
 • ... podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 § 2.
  § 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze na skutek wyłączenia...
 • ... 3. Dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 129[1] § 1 i art. 129[2], nie wlicza się...
 • ... dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy...
 • ... poprzestać także na orzeczeniu kary degradacji albo obniżenia stopnia wojskowego.
  Art. 299. § 1. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na...
 • ... albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.
  Art. 749. Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za...
 • ... ulotek (zaśmiecanie miejsc publicznych, art. 145 Kodeksu Wykroczeń), wznoszenie okrzyków (art. 51 § 2 Kodeksu Wykroczeń), nielegalne zbiegowiska (art. 50 KK), noszenie...
 • ... dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.
  Art. 674. Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w...
 • ... dniem 1 lipca 1985 r.
  108) Art. 227 zmieniony przez
  art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r...
 • ... CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
  Rozdział VIII
  Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

  Art. 49. § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie dla...
 • ... ciągu trzech miesięcy od terminu zamknięcia subskrypcji, a w przypadku art. 314 od daty sporządzenia statutu, spółka nie będzie zgłoszona do...
 • ... do rąk pracownika, za jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie.
  Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu zaliczki na...
 • ... biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.
  Art. 713. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej...
 • ... z prawdziwym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
  Art. 17. § 1. Zgłoszenie okoliczności, podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego...
 • ... państwowemu wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.
  Art. 66. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną...
 • ... uczęszczają do szkół, albo 4) są trwale niezdolni do pracy.
  Art. 1060. W granicach określonych w art. 931 § 2 wnuki spadkodawcy...
 • ... na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
  Art. 449. Roszczenia przewidziane w
  art. 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już...
 • ... spółek połączonych w pismach, przeznaczonych do ogłoszeń łączących się spółek.
  Art. 467. § 1. Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego