Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wolności za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  Art. 47. (25)§ 1. Konfiskata obejmuje mienie należące do sprawcy w...
 • ... wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.
  Art. 473. § 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie...
 • ... odpowiedzialność ogranicza się do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.
  Art. 1000. § 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego...
 • ... to drugie pojęcie nie występowało w ogóle w Konstytucji PRL). Art. 33 ust. 2 przesądzał: "Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny...
 • ... 1 lipca 1988 r. 52) Art. 91 § 2:
  - dodany przez
  art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 10 maja...
 • ... prawo nadzoru z osobna, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
  Art. 213. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w...
 • ... 1. I. 1975.
  Powódka zatem mimo odprawy pośmiertnej przewidzianej w
  art. 23 układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego - jest uprawniona również...
 • ... rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci.
  Art. 181. Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie...
 • ... spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
  Art. 370. § 1. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania reguluje...
 • ... specyficzny tryb powstawania, wiążący nieskrępowaną wolność twórcy zbiorową kontrolą przeróżnych "art directorów" z reklamowych agencji, wreszcie konkretne oczekiwania, w których od...
 • ... wynika domniemanie, że spełnione zostały również świadczenia okresowe wymagalne wcześniej.
  Art. 467. Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć...
 • ... zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.
  Art. 442. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega...
 • ... okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  Art. 119. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez...
 • ... umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony.
  § 3. (skreślony).
  Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w...
 • ... 95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.
  101)
  Art. 214 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 32 lit. a...
 • ... przepisach o rozwiązywaniu umów o pracę.

  DZIAŁ PIĘTNASTY
  PRZEPISY KOŃCOWE

  Art. 296. (skreślony).
  Art. 297. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych...
 • ... ma tu zastosowania - o co wnioskował obrońca, -adwokat Eugeniusz Dmowski - art. 227 k.k. (zabójstwo na żądanie i z litości). Łobodowska...
 • ... zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.
  Art. 575. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest...
 • ... lub 2 w związku z art. 239 § 1 oraz w art. 241 § 3 i 4 zawiadomił organ powołany do ścigania o...
 • ... nie poddaje się określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.
  Art. 116. § 1. Kto, wiedząc o tym, że:
  1) jest chory...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego