Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Całka
Znaleziono 107 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... dostępnych dla elektronu w dwuatomowej cząsteczce homojądrowej. Ponieważ , a wartości całek rezonansowych są z reguły małe w porównaniu z różnicami energii...
 • ... i funkcji falowych . Zauważymy tu jedynie, że całka , podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem, że oba orbitale...
 • ... paragrafu rozdziału 1. Jeśli natomiast i wykazują różne własności transformacyjne, całka Mx będzie równa zeru. Podobnie zerować się będą całki My...
 • ... fundatorem nagród dla zwycięzców był mieszkaniec Białego Dunajca p. Krzysztof Całka, wiceprezes klubu sportowego AZS Zakopane, dla którego sport jest wielką...
 • ... od odległości jąder, bo w oczywisty sposób zależą od niej całka nakrywania i całka rezonansowa.
  Różnicę energii między orbitalami wiążącym i...
 • ... 16): iloczyn jest funkcją o symetrii zbliżonej do funkcji i całka z niej w oczywisty sposób równa się zeru.

  Na koniec...
 • ... reprezentacją nieprzywiedlną A1. Iloczyn prosty , zatem zawiera reprezentację pełnosymetryczną i całka (1.73) nie znika. Rozwiązując równanie wiekowe, otrzymujemy
  Prowadzi to...
 • ... że autor rozwija pojęcie funkcji analitycznej, wychodząc z szeregu potęgowego. Całka Cauchy'ego wprowadzona jest stosunkowo późno. Co się tyczy treści, to...
 • ... 2n. Istotnym faktem jest, że są to kohomologie całkowite, czyli całka po dowolnej 2n-wymiarowej rozmaitości bez brzegu z cn(F...
 • ... 30-godzinnego rekordu - oświadczyła tuż przed dzwonkiem uczestniczka lekcji Małgorzata Całka z IV a. - Nie mam jednak pewności, czy kondycyjnie wytrzymam...
 • ... orbitale atomowe, całka nakrywania S tych orbitali jest dodatnia, czyli całka rezonansowa ma wartość ujemną. Ze wzorów lub wynika wówczas, że...
 • ... Stąd ładunek magnetyczny jest równy . W zwykłej elektrodynamice, gdzie wszędzie, całka ta jest zawsze równa zeru, czyli nie ma ładunków magnetycznych...
 • ... lub oscylacyjne), to w pierwszym składniku wyrażenia , gdyż jest to całka z wyrażenia nieparzystego względem współrzędnych elektronowych i pozostaje do rozważenia...
 • ... bo w oczywisty sposób zależą od niej całka nakrywania i całka rezonansowa.
  Różnicę energii między orbitalami wiążącym i antywiążącym, utworzonymi z...
 • ... podrozdziale, a więc w grupie symetrii . Ponieważ zagadnienie jest dwuwymiarowe, całka "po całej przestrzeni" jest tu całką . Funkcje podcałkowe transformują się...
 • ... nieoficjalnie dowiedzieliśmy, gdy tylko wróci, zostanie zwolniony ze stanowiska. Chwilowo Całka zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji wiceprzewodniczącego bemowskiego SLD. Zarząd dzielnicy...
 • ... w lokalnych układach współrzędnych, w których opisane są orbitale atomowe, całka nakrywania S tych orbitali jest dodatnia, czyli całka rezonansowa ma...
 • ... w czasie drgania cząsteczki zmienia się jej moment dipolowy oraz całka różni się od zera. Pierwszy warunek wyklucza istnienie widm oscylacyjnych...
 • ... Najwięcej działo się na Bemowie.
  Złą passę rozpoczął wiceburmistrz Włodzimierz
  Całka, który jedną z wiosennych imprez zakończył w izbie wytrzeźwień. Samorządowca...
 • ... konkretnej postaci hamiltonianu i funkcji falowych . Zauważymy tu jedynie, że całka , podobnie jak całka S, ma dużą wartość tylko pod warunkiem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego