Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Całka
Znaleziono 107 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Rozdziały I-IV: elementy teorji geometrycznej funkcyj analitycznych (Całka Cauchy'ego, całka Poissona, wartości brzegowe funkcyj analitycznych. przebieg i osobliwość pewnych prostych...
 • ... każdej nieściągalnej rozmaitości n-wymiarowej odpowiada n-forma harmoniczna, której całka po tej nieściągalnej powierzchni nie znika (forma taka określona jest...
 • ... spokój.
  (Metropol)  Promile stały się powodem zwolnienia

  BEMOWO Wiceburmistrz Włodzimierz
  Całka nie pełni już swoich obowiązków. Na razie, do końca miesiąca...
 • ... jest następująca. Rozdziały I-IV: elementy teorji geometrycznej funkcyj analitycznych (Całka Cauchy'ego, całka Poissona, wartości brzegowe funkcyj analitycznych. przebieg i osobliwość...
 • ... na sprzedaż alkoholu). Na potwierdzenie zarzutów przedstawili stos kaset. Wiceburmistrz Całka wszystkiemu zaprzeczył. Wojna na Targówku Tylko na oskarżeniach skończy się...
 • ... Zbadajmy na przykład, jaką wartość ma całka z iloczynu funkcji falowych cząstki rozważanej w poprzednim podrozdziale, a...
 • ... ten iloczyn jest dodatni (tak jak całka z niego, tzn. całka nakrywania S). Porównajmy otrzymane wyrażenia z gęstością prawdopodobieństwa w przypadku...
 • ... wartości energii na podstawie równania wiekowego , w którym . Zauważmy, że całka , ponieważ hamiltonian jest pełnosymetryczny w grupie C4v, a funkcje transformują...
 • ... być zapisane globalnie jako F = dA , gdyż jest dwuformą harmoniczną.
  Całka z tej dwuformy pola elektromagnetycznego po zamkniętej, przestrzennej
  powierzchni dwuwymiarowej...
 • ... okres drgań, zatem jego pochodna . Natomiast drugi czynnik, to jest całka występująca w wyrażeniu, nie znika dla funkcji oscylatora harmonicznego tylko...
 • ... v' i v'' (w ramach danego stanu elektronowego) decyduje druga całka w wyrażeniu, to znaczy .
  Symetria cząsteczki dwuatomowej wymaga, aby moment...
 • ... wygląda. Mają rejestry jak kryminaliści.
  ...Waldemar Matysik. Tadeusz Gwasz... Wiesława
  Całka.
  ...więc i dziewczyny.
  Oblizał suche wargi. Niezdarnie rozsupłał białą
  tasiemkę...
 • ... jest całkowalną L.
  Dla zorjentowania podamy tytuły niektórych § §.
  91-92.
  Całka Dirichleta, 93. Warunki Dirichleta, 95. Dowód zbieżności szeregów Fouriera, 99...
 • ... więcej, argumentowaliśmy powyżej, że ten iloczyn jest dodatni (tak jak całka z niego, tzn. całka nakrywania S). Porównajmy otrzymane wyrażenia z...
 • ... momentu przejścia wynoszą i analogicznie dla My oraz Mz. Aby całka różniła się od zera, wyrażenie podcałkowe musi być całkowicie symetryczne...
 • ... Istnieje również ścisły związek pomiędzy klasami kohomologii Hp(M), a całkami
  po zamkniętych podrozmaitościach Sp rozmaitości M o wymiarze p. Zwróćmy...
 • ... Ponieważ zagadnienie jest dwuwymiarowe, całka "po całej przestrzeni" jest tu całką . Funkcje podcałkowe transformują się odpowiednio zgodnie z reprezentacjami . Charaktery iloczynu...
 • ... opisywaliśmy np. kulisy sporu między wspomnianym już wiceburmistrzem Bemowa Włodzimierzem Całką a przedstawicielami Centrum Folkloru Piknik. Jego szefowie twierdzili, że wiceburmistrz...
 • ... działania efektywnego od transformacji cechowania. W wymiarach jest ona wyrażona całką różnicy . po rozmaitości w wymiarze o 1 większym

  Pierwszy wyraz...
 • ... transformacje cechowania i anomalia A znika. Ponieważ działanie efektywne jest całką po całej przestrzeni, w przypadku D wymiarów możemy napisać

  gdzie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!