Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Całka
Znaleziono 107 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... długość.
  Będziemy rozważać konfiguracji statyczne o skończonej energii. Energia jest
  całką po przestrzeni ze składowej 00 tensora energii-pędu. Korzystając ze...
 • ... hermitowski, funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy...
 • ... W przybliżeniu dla dostatecznie dużych N można zastąpić tę sumę całką:
  Inaczej mówiąc, liczba atomów rozpadających się w przedziale czasu ((...)) czyli...
 • ... molekularnego były znormalizowane, tzn. . Ostatnią całkę w wyrażeniu nazywa się całką nakrywania funkcji falowych oraz i oznacza zwykle symbolem .

  Możliwe wartości...
 • ... związanych w rozpatrywanym potencjale. W pewnym sensie twierdzenie to jest całką twierdzenia Wignera.
  Wyobraźmy sobie, że dla fali cząstkowej o określonym...
 • ... atomowe użyte do konstrukcji orbitalu molekularnego były znormalizowane, tzn. . Ostatnią całkę w wyrażeniu nazywa się całką nakrywania funkcji falowych oraz i...
 • ... moc silnika

  Wydatkowaną w czasie T chodu energię otrzymujemy, obliczając
  całkę tej mocy

  W innej metodzie najpierw obliczano energię potencjalną związaną...
 • ... jest formą kohomologicznie nietrywialną.
  W przestrzeni D-wymiarowej można określić
  całkę z D-formy. Wystarczy w tym
  celu jedynie skorzystanie z...
 • ... gdyż operator Hamiltona jest hermitowski, funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne...
 • ... operacja zmieniałaby jego znak, co jest możliwe tylko w przypadku całki równej zeru. Jeśli wszystkie trzy całki Mx, My i Mz...
 • ... Riemanna, Lebesgue'a, Denjoy, z których każdy posuwał znacznie naprzód teorję całki, są etapowemi również w teorji szeregów trygonometrycznych.
  Teorja szeregów trygonometrycznych...
 • ... R. VIII - zasada Dirichleta, R, IX - dalsze twierdzenia o istnieniu (całki Abela, funkcje algebraiczne na powierzchniach Riemanna, istnienie funkcyj automorficznych dla...
 • ... Prawdopodobieństwo przejścia przez barierę zmniejsza się więc ze wzrostem wartości całki w wykładniku, tzn. ze wzrostem wysokości i szerokości bariery. Bariera...
 • ... całkowania, tj. od . Praktycznie oznacza to pomnożenie wyrażeń pod znakiem całki przez odpowiednie funkcje: okna czasowe h(t) lub częstotliwościowe H...
 • ... traktuje najelementarniejsze pojęcia Analizy: pojęcia przekroju, liczby rzeczywistej, ciągu, szeregu, całki i t. p. Autor. licząc się z faktem, że niektóre...
 • ... sterujące zmieniają się liniowo w funkcji błędu położenia, prędkości i całki błędu (wzór (3.13)). W rzeczywistości momenty, jakie mają być...
 • ... konsekwencje. Współpraca ze złodziejami Zanim zdołano zapomnieć o wyczynie wiceburmistrza Całki, w bemowskim ratuszu wybuchł kolejny skandal. Tym razem sprawa była...
 • ... trajektorii xi, jeśli
  Pierwszym warunkiem na ekstremum jest zatem znikanie
  całki zawierającej .x.
  Ponieważ wariacja .x jest zupełnie dowolna (poza punktami...
 • ... przydarzył się innemu zastępcy burmistrza Bemowa. Awantura zakończyła się dymisją Całki. - Szkoda wiceburmistrza - komentuje z perspektywy czasu przewodniczący bemowskiej rady Jerzy...
 • ... dodatek, w którym są podane definicje i własności (wraz dowodami całki Lebesgue'a, ale zastosowań tej ostatniej do szeregów trygonometrycznych  prawie że...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!