Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Ewangeliach
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... o zanikającej we współczesnym świecie kulturze ducha, a nawiązując do Ewangelii, zauważył konieczność zaufania Bogu. Przypomniał też policyjne statystyki, podające wzrost...
 • ... na doczesne zwycięstwa i porażki, tym bardziej iż wiemy dzięki Ewangelii, że w doczesności nie ma ani klęsk ostatecznych, ani ostatecznych...
 • ... nas na pokuszenie" . Oczywiście Bóg "nie kusi" do grzechu. W Ewangelii Św. Mateusza i Św. Łukasza w modlitwie Jezusa odczytujemy słowa...
 • ... post illa verba - po owych słowach, czyli po słowach przeczytanej Ewangelii. Postylle są więc zbiorami kazań: ściślej mówiąc, można postyllografię uważać...
 • ... Getsemani do śmierci na krzyżu. Film zaczyna się nieobecną w Ewangelii sceną kuszenia Chrystusa przez złowrogą androginiczną postać - szatana? - która stara...
 • ... że królowie nazywali się Kacper, Melchior i Baltazar. Ale w Ewangelii według św. Mateusza - jedynej, która wspomina o królach, nie ma...
 • ... wystosował papież Jan Paweł II. Napisał w nim, że zasady Ewangelii przez stulecia kształtujące literaturę i sztukę, refleksję i kulturę Europy...
 • ... środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji. Zmaganie się o duszę świata współczesnego jest największe...
 • ... opowiadana w wieku bombowców i czołgów, brzmi to jak słowa Ewangelii, którą może pastorzy czytają swoim żołnierzom na pobojowiskach Rosji. Zgódźmy...
 • ... np. dopisanie w scenariuszu szczegółów, których nie ma w żadnej Ewangelii, jak epizod ze współczującą Jezusowi żoną Piłata.

  Jak twierdzą krytycy...
 • ... cierpliwości; za mało podejmujemy pracy nad własną przemianą według wskazań Ewangelii; za mało modlimy się o jedność i miłość z Bogiem...
 • ... uczestników (lektor) odczytuje słowa Ewangelii (Łk 2.1 - 8)
  Słowa
  Ewangelii według św. Łukasza.
  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta...
 • ... wspólnocie grzeszących, pielgrzymujących po ciemku, jest słowem Starego Zakonu nie Ewangelii, czeka w ucisku końca nocy. Ale o ile tylko wybrani...
 • ... żywym znakiem, iż ocalenie jest darem pochodzącym od Boga. Duch Ewangelii nie pozostawia pod tym względem żadnej wątpliwości. [cytat] Sens tego...
 • ... on wreszcie sam przyszedł i mi udowodnił na podstawie właśnie Ewangelii tam przy w momencie, kiedy Chrystus naucza właśnie, to było...
 • ... danej kultury, które w sposób niejako naturalny zbliżały się do Ewangelii. Nie sądzę jednak, by stał się aeuropejski, szczególnie w radykalnym...
 • ... myśli odnajdziemy też w omawianej właśnie książce.
  W trudnym przesłaniu
  Ewangelii mieści się również sprawa rodziny, małżeństwa sakramentalnego, sprawa szacunku dla...
 • ... duchu chrześcijańskim, po przedwczesnej śmierci rodziców zapragnął wiernie realizować nakazy ewangelii. . Taka była - wedle autora Żywota - motywacja życia pustelniczego św. Antoniego...
 • ... i wiary". Według kardynała, Gibson "nie tylko ściśle trzyma się Ewangelii, ale jego artystyczne ujęcie tematu sprawia, że film jest wierny...
 • ... BBC emitowanym do Wielkanocy.
  W filmie skonfrontowano wydarzenia opisane w
  Ewangelii z wynikami najnowszych badań historyków i archeologów. Wizja twarzy Jezusa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego