Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Ewangeliach
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wbudowana jest w nią pewna dynamika i napięcie.
  Czy kiedy
  Ewangelia mówi, że Księciem tego świata jest szatan, to jest to...
 • ... okna krakowskiej kurii tak właśnie Papież mówił do młodzieży, powtarzał - Ewangelia jest trudna i to jest jedno ze znamion jej prawdziwości...
 • ... wrogość" (Ef 2, 14), zanegował samą
  istotę tego rodzaju podziałów.
  Ewangelia jest krystalicznie
  jednoznaczna: każdy - nawet nieprzyjaciel - jest twoim bliźnim. To...
 • ... kupić rzeźby. Wymyślał coraz to nowe tematy, związane z legendami, ewangelia. Nie wiedząc o tym, postępował tak jak średniowieczni mistrzowie, Jezusik...
 • ... wreszcie wykradzenie ciała z grobu przez kochających uczniów (bo to Ewangelia raczej Renana niż świętego Mateusza). W jednej z końcowych scen...
 • ... biedny, to jesteś po prostu biedny. MASZ tę biedę. Nowa ewangelia według Andreasa Fellnhofera, którą wcześniej wpoili mu Max i Marianne...
 • ... ochraniają. Ręce są stale obecne. Wierność to stała obecność Drugiego.
  Ewangelia maluje żywy obraz tego, kto bierze w swe ręce nadzieję...
 • ... jakby szyba oddzielała go od niej, za szybą Pan Jezus, Ewangelia, a on tu zagubiony, miotający się bez sensu i celu...
 • ... cóż my możemy wiedzieć o Bogu?
  - Choćby tyle, ile mówi
  Ewangelia!
  Starczy? - zaperzył się markiz.
  - Jeśli starczy, to w porządku...
  Trzeba...
 • ... jako szalony nakładszy wieńców abo jakiego gałęzia na głowę swoję (Ewangelia niedziele siedmnastej po Trójcy Świętej).
  Rej oburza się tu na...
 • ... ustalone, nawet w ramach rabinizmu, dlatego dyskusje, jakie spotykamy w Ewangeliach, są rzeczą normalną i mają swój "Sitz im Leben".

  Oczekiwanie...
 • ... z nim pojawili się rabini (nauczyciele); tylko że we wszystkich Ewangeliach Jezus jest nazywany "rabbi", tak się doń zwracają - i to...
 • ... którejś z Ewangelii, a jednak - proszę bardzo: nieznajomość różnicy pomiędzy "Ewangelią" a "Ojcze Nasz" wcale nam nie przeszkadza w tłumaczeniu poezji...
 • ... z naszym bytowaniem na tej ziemi, nie musi być koniecznie Ewangelią, skoro słowo gospel to również "każdy przekaz, uznany za niepodważalnie...
 • ... mocna konstrukcja
  dowolne materiały
  samodzielne wykonanie
  estetyka wykonania
  zgodność z
  Ewangelią
  podpisanie pracy
  zgłoszenie pracy w ustalonym terminie
  Poniżej archiwalne fotografie...
 • ... zamożnej mieszczańskiej rodziny, protestant wychowany na Biblii, posługujący się potem Ewangelią do zwalczania moralności chrześcijańskiej, wyznawca najskrajniejszego indywidualizmu, zarazem w późnym...
 • ... pisał Biernat] że sądy Pańskie są niezgłębione i że poza Ewangelią nie należy uznawać żadnych w ogóle ustanowień, ponieważ znikome są...
 • ... jego niezmiernie delikatna, a zarazem głęboka i tajemnicza więź z Ewangelią - prowokacja ku jej heroizmowi.
  Prowokacja ta stanowi syntetyczną jedność wielu...
 • ... Żydów i judaizmu, a także antysemityzmu jako całkowicie sprzecznego z Ewangelią i chrześcijaństwem. Po drugie, w milczeniu naszego Episkopatu jako całości...
 • ... czyli tzw. środki bogate - a tylko one zapewniają dotarcie z Ewangelią do szerokich kręgów - są bardzo kosztowne. Po drugie, przez 50...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego