Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Galbraith
Znaleziono 18 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... najczęściej: W.J. Baumol, O.E. Williamson i J.K. Galbraith ze Stanów Zjednoczonych oraz R. Marris z Wielkiej Brytanii. Autorzy...
 • ... polu są znaczące. Jednym z nich jest Amerykanin, John Kenneth Galbraith, a drugim znany brytyjski dziennikarz finansowy z dziennika Guardian, Will...
 • ... oficjalną opinię publiczną tych społeczeństw. Dał temu wyraz John K. Galbraith w wywiadzie dla jednego z pism szwajcarskich. Wyróżnił w nim...
 • ... się wtorek, 29 października, który znany ekonomista amerykański, John Kenneth Galbraith, nazywa "najbardziej niszczycielskim dniem w historii giełdy nowojorskiej, a być...
 • ... na przyszłość dla przekształcających się gospodarek Europy Wschodniej byłaby błędem. Galbraith zauważył już dawno w książce The Culture of Contentment (Kultura...
 • ... bohaterskiego nadrabiania zapóźnień" i przez jakiś czas odnosiły pewne sukcesy (Galbraith wymienia tu przemysł energetyczny, stalowy, obronny oraz transport). Kraje Azji...
 • ... lat sześćdziesiątych modelu autor ten zakłada, podobnie jak Baumol i Galbraith, że powiększanie rozmiarów spółki jest najważniejszym celem menedżerów, przy czym...
 • ... późniejsi twórcy: G.C. Means, A.A. Berle, J.K. Galbraith.
  Instytucjonalizm jest propozycją nowego podejścia metodologicznego w badaniach ekonomicznych. Charakterystyczne...
 • ... to jest w koncepcji W.J. Baumola i J.K. Galbraitha), a także z maksymalizacją tempa wzrostu globalnej kwoty zysku. Innymi...
 • ... oraz szans jej rozwoju. Poprzestańmy na stwierdzeniu, że do ustaleń Galbraitha w tym miejscu dodaliśmy sygnał o poczuciu ubezwłasnowolnienia, którego przyczynę...
 • ... kontrolują cen swoich partnerów. Takie postępowanie obu ugrupowań "nakręca" - według Galbraitha - spiralę inflacyjną. Gdy podnosi się ogólny poziom cen i rosną...
 • ... by rezultatem klęsk nie stało się powtórzenie roku 1939.
  Diagnoza
  Galbraitha nie uwzględnia wszystkich ważnych składników samopoczucia społecznego w krajach Zachodu...
 • ... też technostrukturze większą kontrolę nad rynkowym otoczeniem. Kontrola rynku, według Galbraitha, jest niezbędna zarówno dla technostruktry, jak i dla wielkich korporacji...
 • ... zdecydowanej większości wielkich spółek należy do zawodowych menedżerów. Specyfika podejścia Galbraitha polega na tym, że przyjmuje on bardzo rozszerzoną interpretację managementu...
 • ... przy wykorzystywaniu interwencyjnej roli państwa (teoria sił równoważących J.K. Galbraitha).

  Drugi postulat metodologiczny dotyczy ekonomii równowagi. Instytucjonaliści odrzucają neoklasyczną koncepcję...
 • ... przychodu ze sprzedaży (koncepcje W.J. Baumola i J.K. Galbraitha) lub majątku (koncepcja R. Marrisa). Wzrost (ekspansja) spółki jest, w...
 • ... wzrost jako cel spółki najczęściej komentowana jest koncepcja J.K. Galbraitha, mimo że nie przedstawił on jej w postaci sformalizowanego modelu...
 • ... wzrostu kosztów, jest teoria sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę J.K. Galbraitha. Podkreśla on, że w rozwiniętej gospodarce na rynku pracy funkcjonują...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego