Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Haller
Znaleziono 113 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... za pośrednictwem zorganizowanego tu sympozjum - inspirować nowe, owocne badania nad Hallerem i inicjować nowe przedsięwzięcia edytorskie.
  W Sali Hallerowskiej Burgerbibliothek w...
 • ... stałej materialnej pomocy tego rodzaju pracom. Pomoc taką badania nad Hallerem mają, jak się wydaje, zagearantowaną m.in. dzięki "Fundacji Albrechta...
 • ... Rady, przystąpiono do organizacji Armii Ochotniczej na czele z Józefem Hallerem. Do 20 sierpnia zgłosiło się do niej ponad 77 tysięcy...
 • ... a w nim Burgerbiblioteh, stało się ośrodkiem światowych badań nad Hallerem, tu zgromadzono niemal wszystkich wydania jego dzieł i kompletuje się...
 • ... Piłsudskim jako wojskowych, którym należy powierzyć odpowiedzialne stanowiska. Gen. Józefowi Hallerowi powierzył Piłsudski dowództwo Frontu Północnego, którego dotychczasowy dowódca gen. Stanisław...
 • ... w zamku Aigle. Okres 1759-1764, kiedy udało się wreszcie Hallerowi wstąpić na służbę Republiki i zostać dyrektorem w Roche oraz...
 • ... Sławkowską. Po śmierci Knotza kompleks ten przeszedł w ręce rodziny Hallerów. Po II wojnie światowej odebrany właścicielom, powrócił do ich spadkobierców...
 • ... różnych dyscyplin. Tak tedy obok rysu biograficznego i szkicu o Hallerze-poecie umieszczono tam artykuł o jego działalności w dziedzinie szeroko...
 • ... wybór najważniejszych pozycji bibliograficznych z obszernej literatury historyczno-naukowej o Hallerze.
  Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem obchodów Hallerowskich było poświęcone mu w Bernie...
 • ... artykuł o jego działalności w dziedzinie szeroko pojmowanej medycyny, o Hallerze-botaniku i jego zainteresowaniach geologiczno-mineralogicznych; jest tam także zestawienie...
 • ... by każdą nadarzającą się sposobność wykorzystać do pomnożenia wiedzy o Hallerze i do podniesienia wartości poznawczej samego wydawnictwa. Kolejne dzieła katalogu...
 • ... teorii pobudliwości w historii medycyny K. Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny Isenseego. Postacią historyczną stał się - choć może...
 • ... który dzięki starannemu opracowaniu stał się dodatkowym źródłem wiedzy o Hallerze. Obejmuje on opis 160 eksponatów w kilkunastu działach, każdy zaś...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego