Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Mackiewicz
Znaleziono 117 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Litwy Środkowej", obciążały rachunek zwolenników "idei jagiellońskiej". Nie wiem, jak Mackiewicz odnosił się do księdza Waleriana Meysztowicza, który Wielkie Xięstwo uważał...
 • ... interleukiny-6 oraz rozpuszczalnego receptora dla niej - mówi prof. Andrzej Mackiewicz. Geny umieszcza się w sztucznie wytworzonych wirusach przenikających do specjalnie...
 • ... z ich zabawek, tak jak nic nie zostało w Wilnie.
  Mackiewicz po przyjeździe do Warszawy wyraził życzenie spotkania się ze mną...
 • ... wierzyć, kiedy wyjaśnia nieporozumienie wokół nazwiska - w artykule ("'Redaktor' Bohdan Mackiewicz"). Można mu też wierzyć, kiedy w swoich powieściach i powojennych...
 • ... żadnej z dwóch "etatowych" bramkarek, bo zarówno Kowalczyk, jak i Mackiewicz są chore. Nie wystąpiła też Beata Miderska, bo leczy kolano...
 • ... po wojnie, w Ameryce, tak jak Izaak Baszewis Singer.  Józef
  Mackiewicz w Buncie rojstów swoje reportaże układał z niezależnością i przekorą...
 • ... Polsce nad podobną szczepionką od 1995 roku pracuje prof. Andrzej Mackiewicz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Wstępne badania kliniczne przeprowadzone na blisko...
 • ... dalej poszybuje w górę? Nikt nie potrafi tego
  przewidzieć.

  ANNA
  MACKIEWICZ


  Fiskus podejrzy podejrzanych

  Fiskus może żądać od banków ujawnienia stanu...
 • ... tak jak je odczuwał przybyły z Wilna latem 1944 roku Mackiewicz. I obraz Warszawy, zwariowanej, lekkomyślnej, obojętnej na strzelaniny tu i...
 • ... oporu wobec systemu.
  Nie sposób traktować poważnie wszystkiego, co pisał
  Mackiewicz-antykomunista. Niektóre jego artykuły są wręcz obsesyjne i graniczące z...
 • ... nawiedza mnie zupełnie inny od nich człowiek i pisarz, Józef Mackiewicz. Przed wojną byt współpracownikiem wileńskiego Słowa, którego redaktor; brat jego...
 • ... Warszawa, czyli na terenach narodowościowo mieszanych, tych właśnie, które Józef Mackiewicz opisał w powieści Nie trzeba głośno mówić. Wydaje mi się...
 • ... spełnienie swoich obowiązków i pragnę, abyście nadal pozostali takimi ."

  Płk
  Mackiewicz, dowódca 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, w skład której od 2...
 • ... Minkiewicz. Polemizując po wielu latach z moich esejem o Bujnickim, Mackiewicz ("O pewnej ostatniej próbie i zastrzelonym Bujnickim", 1954) nie zgadza...
 • ... ona wprowadzić do komórek jeszcze więcej pożądanych genów - twierdzi prof. Mackiewicz. Następnie pobierany jest fragment guza pacjenta. Po wyizolowaniu pojedynczych komórek...
 • ... Hłaski proza beletrystyczna nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Co prawda Józef Mackiewicz umiera dopiero w 1985 roku, ale jego najważniejsze utwory powieściowe...
 • ... pisze Taylor. Historyk brytyjski sądzi, że gwarancja brytyjska Polaków usztywniła.. Mackiewicz wierzy, że gwarancja brytyjska stała się grobem naszej niepodległości.
  W...
 • ... nieostrożnego wypowiadania się, by szanować powagę instytucji, którą reprezentują.
  ANNA
  MACKIEWICZ

  NBP OŚWIADCZA

  Narodowy Bank Polski informuje, że podjęte zostały działania...
 • ... mają się przeciwstawić białaczkom i chłoniakom oraz czerniakowi. Prof. Andrzej Mackiewicz z AM w Poznaniu doprowadził preparat antyczerniakowy, zmniejszający ryzyko przerzutów...
 • ... Robles nie będzie miał w Hiszpanii większych sukcesów, niż St. Mackiewicz i A. Słonimski w Polsce. Tak w Polsce, jak w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego