Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Nowy Testament
Znaleziono 47 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.
  Art. 948. § 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie...
 • ... w Wittenberdze, dobrze opanowawszy język grecki i hebrajski, przygotował przekład Nowego Testamentu, który nakładem Seklucjana ukazał się w Królewcu w latach 1551...
 • ... tychże ksiąg przez judaizm. Chrześcijaństwo rozumie je bowiem w świetle Nowego Testamentu, judaizm natomiast interpretuje je poprzez Talmud. Sam Chrystus ogłosił: "Nie...
 • ... waz, podróżuje z Herodotem w jednej kieszeni a Pismem św. Nowego Testamentu w drugiej, nade wszystko gdy chodzi ścieżkami wydeptanymi przez św...
 • ... się od niego. Dał mi głębsze zrozumienie religii Starego i Nowego Testamentu i narzucił potrzebę ścisłej, ascetycznej hierarchii we wszystkich sprawach umysłu...
 • ... ręką na marksizm i zacząłem je pytać ze Starego i Nowego Testamentu. Jedna po drugiej odpadała. Tego się nie spodziewały. No i...
 • ... się w zaufanie starego proboszcza. Uczy się na pamięć całego Nowego Testamentu po łacinie, wmawia, że czuje powołanie. Dalsze próby są cięższe...
 • ... nieprzejednany Jahwe nie tylko je akceptował, ale wręcz zalecał. Z Nowego Testamentu brano z kolei ideę odkupienia przez mękę. Myśl tę rozwijano...
 • ... mosty porozumienia między Izraelem a Polską, między wyznawcami Starego i Nowego Testamentu. Nie mamy powodu do rozdzierania szat, bo uogólnienia są nonsensem...
 • ... po jego śmierci pt. Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu (Kraków 1599 w Drukarni Łazarzowej). Wydanie to nie jest w...
 • ... przystąpieniem komisji do pracy, a więc zestawiając dwie wersje tłumaczenia Nowego Testamentu i Psałterza. Porównanie to świadczy na korzyść kunsztu i talentu...
 • ... imienia pochodzącego z innego systemu, np. nazwanie Boga Starego i Nowego Testamentu - Jowiszem, Maryi Panny - Herą itp.). Na razie jednak Trzecieski chwali...
 • ... trudnych pytań, nie było łatwo wyłonić najlepszego znawcę tej księgi Nowego Testamentu. Ostatecznie najlepiej odpowiadał Daniel Janosik z klasy ósmej. Otrzymał nagrodę...
 • ... filmie "Dziesięcioro przykazań" Hollywood dalej eksploatuje tematy z starego i Nowego Testamentu. Rozpocząć się ma produkcja nowej wersji "Samsona i Dalili". Filmy...
 • ... drukarni dziedziców Szarffenberga wyszedł w 1556 r. poprawiony piętnastowieczny przekład Nowego Testamentu, opatrzony przez szesnastowiecznego redaktora (być może był nim Marcin Bielski...
 • ... mając za chorągiew miłość przeciwko mnie". Tymczasem zostańmy przy księgach Nowego Testamentu, w których najsilniej, zwłaszcza dla nas, Europejczyków, wychowanych w duchu...
 • ... na soborze w Trydencie autorytatywnie uznał równowartość doktrynalną Starego i Nowego Testamentu, w praktyce katolicy stawiali wyżej Nowy Testament, co z kolei...
 • ... adoracji ołtarza (symbol Chrystusa). Później następują czytania ze Starego i Nowego Testamentu.
  Po uroczystych czytaniach i modlitwach za Kościół i całą ludzkość...
 • ... Co? - Tytuł dwutomowego dzieła religijno-seksualnego o wpływie Starego i Nowego Testamentu na myślenie Freuda w świetle Zoharu, czyli kabały.
  - ??? - Wytłumaczenie, że...
 • ... w łonie judaizmu). Gibson twierdzi, że nakręcił "Pasję" wiernie według Nowego Testamentu, ale porównanie z nim wykazuje odstępstwa, np. dopisanie w scenariuszu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego