Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Procedura
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pacjentów. Już dziś tysiące osób zbiera pieniądze na drogie, skomplikowane procedury medyczne przeprowadzane tylko w nielicznych ośrodkach na świecie. W trudnej...
 • ... komputeryzację sądów i zatrudnienie nowych pracowników - podkreśla prezes Furga.
  Usprawnienie
  procedury wpisów wpłynęłoby na zmniejszenie kosztów inwestycji, jakie musi ponieść klient...
 • ... niezwykle umiarkowanej wersji. I na dłuższy czas uniemożliwili rozpoczęcie tej procedury. Wyobraźmy sobie teraz, że prawicowy rząd rozpoczyna bardziej zdecydowane działania...
 • ... się arsenałem środków metod dedukcyjnych. Metody dedukcyjne stanowią niezbędne ogniwo procedury nauk empirycznych — wyprowadzania z ogólnej hipotezy wniosków oraz porównywania...
 • ... i procesy wytwarzania, konwencje techniczne, metody badań, procedury odbiorcze oraz procedury znakowania. Szczególnymi przejawami normalizacji w technice są typizacja i unifikacja...
 • ... związku z tym parametr p przyjęto równy: 5000
  Wynik działania
  procedury dla wybranego zbioru danych jest podany na rys. 2.1...
 • ... na podstawie zapisów (8.5) i (8.26). Drugim etapem procedury uczącej jest tzw. krok w tył. Jego celem jest minimalizowanie...
 • ... sąd nad schwytanymi faszystami. Na próżno Fior domaga się normalnej procedury sądowej. Burza! Burza! Wicher dławi, porywa...
  Lecz co to?! Ach...
 • ... system cen określanych w zasadzie przez grę popytu i podaży, procedury prawne chroniące prawo własności i zapewniające respektowanie kontraktów, pewne formy...
 • ... Tarnowski kilka razy był dopuszczany do informacji niejawnych, był poddawany procedurze lustracyjnej. I WSI nie miały zastrzeżeń do jego przeszłości.
  Wczoraj...
 • ... rozpoczynamy "akcję paszportową", zdecydowaliśmy się bowiem wprowadzić pewne zmiany w procedurze wyłaniania laureatów nagród kulturalnych naszego tygodnika.

  Po pierwsze, wprowadzamy ścisłą...
 • ... widać, smaruję maścią".
  Widownia przypatrywała się z gorszącym zainteresowaniem całej
  procedurze, nie mogąc oderwać oczu. Na ekranie pojawiały się kobiety to...
 • ... przeprowadzana jest w oparciu i prezentowane wyniki pracy w czterostopniowej procedurze. Od 1985 r. nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku...
 • ... Treisman poświęconymi interakcji procesów automatycznych i kontrolowanych, opartych na zmodyfikowanej procedurze testu Stroopa. W obszar widzenia wprowadzano grupy słów, zamiast pojedynczych...
 • ... zasady naszego procesu karnego.
  Tzw. zasada ciężaru dowodu w polskiej
  procedurze karnej polega na tym, że ciężar dowodu winy oskarżonego spoczywa...
 • ... odorantów obowiązują wszystkie zakłady przemysłowe niezależnie od tego, czy podlegają procedurze zatwierdzania działalności(podobnej do obowiązującej w Polsce). Sposób egzekwowania tych...
 • ... prezydenckiego weta ministrowie przekonują: "Testy [kosmetyków - red.] podlegają takiej samej procedurze opiniowania i udzielania zgody na ich wykonanie, ponieważ mieszczą się...
 • ... rzeczy ograniczony.
  Z drugiej strony, założenie rozkładu a priori zapewnia
  procedurze Bayesowskiej pewną elastyczność, którą nie dysponuje teoria konkurencyjna. Zwolennicy Bayesa...
 • ... Ale z punktu widzenia formalnego postępowanie takie jest równoważne normalnej procedurze opisanej na wstępie - z tym, że funkcja straty jest określona...
 • ... float, zawierająca parametry procedur numerycznych, odczytanych z bazy danych w procedurze NumConn.
  W celu zapewnienia poprawnej pracy procedur z modułu należy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego