Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Tab
Znaleziono 260 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Strukturę tonażową taboru handlu ilustruje tab. 2.
  Jak wynika z
  tab. 2, struktura tonażowa taboru zorganizowanego różni się w poważny sposób...
 • ... w resorcie handlu wewnętrznego na koniec września 1964 r. przestawia tab. 1.
  Jak wynika z zestawienia, stan techniczny taboru jest zły...
 • ... do wycofania w najbliższym czasie.
  Strukturę tonażową taboru handlu ilustruje
  tab. 2.
  Jak wynika z tab. 2, struktura tonażowa taboru zorganizowanego...
 • ... do powyższych regionów (według stanu z 1970 r.) zgrupowano w tab. 3 w podziale na 5 klas odsetka ludności rolniczej.
  Przedstawiony...
 • ... są odmienne w krajach o różnym odsetku ludności rolniczej. W tab. 2 zestawiamy poglądowe wskaźniki związane z różną proporcją ludności rolniczej...
 • ... gospodarczych. Różnice te w ujęciu procentowym podajemy z kolei w tab. 11. W głównych rodzajach produkcji, a więc w produkcji rolniczej...
 • ... i Wołowa -(zob. wyniki zestawione w górnej części - nad przekątną - tab. 2).
  Podobnie rzecz się ma z wyborem wypoczynku w dni...
 • ... sfery ciążeń.
  Myślę, że w jakiejś mierze ilustruje to zjawisko
  tab. 3. Zestawiłem w niej województwa o najniższym (do 30%) i...
 • ... dysproporcje w zainwestowaniu rolnictwa w majątek trwały kółek rolniczych (por. tab. 4 i 5). Na ogół istnieje duża zgodność między rozmieszczeniem...
 • ... jedynie wskaźniki przeciętne charakteryzujące dany obszar. Oczywiście, wszystkie wymienione w tab. 6 kryteria uwzględniamy łącznie. W związku z tym np. wielkość...
 • ... jony metali ziem przejściowych.
  Rzut oka na tabelę potencjałów normalnych (
  tab. 1.3.1) prowadzi do wniosku, że nadtlenek wodoru jest...
 • ... segmentacji, opartego na indywidualnych cechach rolników lub ich gospodarstw (por. tab. 6). Tylko wtedy będzie można zastosować strategię, w wyniku której...
 • ... w procentach wartości produkcji klasy podstawowej 3-7 ha PO (tab. 12).
  Oczywiście, że prawidłowość wyrażająca się spadkiem wartości produkcji w...
 • ... opiera się na uwzględnieniu różnych kombinacji kryteriów tej segmentacji. W tab. 6 podane zostały owe kryteria z zastosowaniu do rynku usług...
 • ... niej dla mleka i przetworów mlecznych oraz dla produkcji trzodowej (tab. 10).
  Wartość tych rodzajów produkcji na ha UR jest bardzo...
 • ... w znacznym stopniu z typem produkcyjnym (potencjał), zestawiliśmy więc w tab. 5 poszczególne subregiony według typów gospodarczych, podając obok symbol typu...
 • ... ofiar ludzkich były olbrzymie fale oceaniczne, które wtargnęły na ląd (tab. 8.5.2).
  Na otwartym oceanie powstają fale rozchodzące się...
 • ... wytwórczy rolnictwa, jego strukturę agrarną oraz efekty produkcyjne podano w tab. 3. Ograniczyliśmy się do wskazania różnic w wielkościach skrajnych oraz...
 • ... zesz., 1, Warszawa 1972, s. 67, rys. 8, tab. 12, tab. V.
  Prekursorem fitosocjologicznych badań chwastów w zespołach polnych w Polsce...
 • ... w procentach wartości produkcji klasy podstawowej 3-7 ha PO (tab. 12).
  Oczywiście, że prawidłowość wyrażająca się spadkiem wartości produkcji w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego