Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
a priori
Znaleziono 73 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... praktyce badawczej najważniejszy jest etap pierwszy. W nim bowiem już a priori wyznacza się nie tylko temat, określa się cel, jaki pragnie...
 • ... mamy prawa założyć istnienia takiej hiperpopulacji, to tym samym prawdopodobieństwo a priori P(A) pozbawione jest sensu, w jakim bowiem zbiorze mielibyśmy...
 • ... jest pod nazwą następującą: reguły wnioskowania parametrycznego - bez założenia rozkładu a priori, przy jednym parametrze niewiadomym i eksperymencie ustalonym z góry. A...
 • ... a następnie usystematyzowanie sprawdzonych danych i ich zgodności z założonym a priori modelem teoretycznym;
  5) wyprowadzenie wniosków ostatecznych z badań (porównanie z...
 • ... konstrukcyjnym lub konstruktywistycznym (nie
  wykorzystuje go bowiem na zasadzie przyjętej
  a priori), lecz służy przede wszystkim
  budowaniu określonego wyrazu, ekspresji (o czym...
 • ... gdzie - liczność podzbioru obiektów w ciągu uczącym, o którym wiemy a priori, że należy do klasy m.
  W przypadku "roboczej" pojedynczej diagnozy...
 • ... M klas, ma rozkład normalny. Przyjmujemy, że mamy oszacowane prawdopodobieństwa a priori należenia obrazu x do klasy m. Prawdopodobieństwo a posteriori, że...
 • ... stoi złożoność procedury obliczeń, m.in. potrzeba znajomości rozkładów warunkowych a priori, oraz zwykle mała długość ciągu uczącego (małe 0 dla estymacji...
 • ... być przygotowanym na to, że uzasadnienie wnioskowań nie zakładających rozkładu a priori będzie znacznie słabsze niż takich, które to założenie czynią. Wspomniane...
 • ... Trzech panów...". Żurawiecki między wierszami robi nam nadzieję na skandal, a priori wpisany w poetykę dzieła homoseksualnego, który "tu wynikł z użycia...
 • ... fakt, że wszystkie reguły dalekie będą od optymalnych, jeśli prawdopodobieństwa a priori będą się znacznie różnić od przyjętych lub estymowanych.

  6.3...
 • ... świetle doświadczenia - rozkładu subiektywnych prawdopodobieństw. W terminologii Bayesowskiej: od rozkładu a priori przechodzi się do rozkładu a posteriori. Oczywiście na gruncie takiej...
 • ... na rozum
  klasyczny i paradoksowy nie mogą istnieć żadne kategorie
  a priori. Wszystkie
  kategorie są a posteriori. Człowiek w codziennym doświadczeniu styka...
 • ... uproszczenia reguły decyzyjnej algorytmu Bayesa polegają na przyjęciu równego prawdopodobieństwa a priori pojawienia się wypowiedzi z poszczególnych klas stanów obiektów, czyli oraz...
 • ... aby znaczenia ruchów, gestów, znaków nie były sprzeczne z przyjmowaną a priori konwencją. Sprzeczność ta jest przyczyną wielu zachowań niewłaściwych, prowadzących do...
 • ... klas. Systemy uczące się tworzone są wówczas, gdy nie dysponujemy a priori wystarczającymi opisami przestrzeni parametrów i przestrzeni klas. Istotą systemów uczących...
 • ... należących do m-tej klasy, m - znana "nauczycielowi" i zadana a priori przynależność obrazu x do m-tej klasy.

  Składowe wektora a...
 • ... jest z natury rzeczy ograniczony.
  Z drugiej strony, założenie rozkładu
  a priori zapewnia procedurze Bayesowskiej pewną elastyczność, którą nie dysponuje teoria konkurencyjna...
 • ... każdym konkretnym przypadku wnioskowania. Stwarza to możliwość tendencyjności: ustalając prawdopodobieństwo a priori osobnik wnioskujący może uprzywilejować tę hipotezę, którą chciałby uznać za...
 • ... prowadzenie badań geograficznych, klimatycznych, botanicznych, sozologicznych i wielu innych.
  Trudno
  a priori ustalić spektrum rodzajów prac naukowo-badawczych, które mogą być przydatne...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego