Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
adsorbowanie
Znaleziono 8 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... W obu na osi odciętych znajdują się wartości stężenia substancji adsorbowanej (z fazy gazowej - w przypadku adsorpcji zanieczyszczeń powietrza, z roztworu...
 • ... osi rzędnych umieszczono w przypadku:
  - izotermy adsorpcji - powierzchniowe stężenie substancji
  adsorbowanej: a[kg/kg](osiągające am - po całkowitym pokryciu powierzchni jedną...
 • ... na siły przyciągania pomiędzy ziarnami cementu. Działanie to wynika z adsorbowania się (osadzania) cząsteczek domieszki na powierzchni ziaren cementu. Następuje rozluźnienie...
 • ... danego środka smarnego dzięki temu, że ma on większe zdolności adsorbowania oleju niż metale.
  Dwusiarczek molibdenu MoS2 otrzymuje się, podobnie jak...
 • ... jest zatrzymanie siarkowodoru w postaci siarki elementarnej. Disiarczek węgla jest adsorbowany przez drobnoporowaty węgiel aktywny w warstwie drugiej (górnej).
  Warstwę Górną...
 • ... wodzie i jest znacząco wzbogacony w warstwach topnienia, jak i adsorbowany na ściankach kryształów lodowych, np. w firnie. W zimnych obszarach...
 • ... COOH, a więc silnie przyciągających cząsteczki wody, a równocześnie energicznie adsorbujących się na powierzchni ziaren cementu i kruszywa. W ten sposób...
 • ... nośnika warstwy biologicznej i adsorbenta. Zastosowany jako nośnik węgiel aktywny adsorbuje zanieczyszczenia gazów w sytuacji, gdy osad czynny traci aktywność, i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego