Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
akceptacja
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Zgodnie ze wzorem komunisty-kombatanta głównym kryterium selekcji elity była akceptacja pryncypiów komunistycznej ideologii potwierdzona przynależnością do partii, aktywnością w organizacjach...
 • ... ich środowiska. Im więcej zrobił, tym wyższa ocena, tym większa akceptacja i szacunek, jakim dane środowiska darzy polityka.
  Poseł Józef Oleksy...
 • ... da się tego stwierdzić o żadnym z pozostałych postulatów. Ich akceptacja lub odrzucenie zależy już wyraźnie od sposobu pojmowania terminu "racjonalna...
 • ... na przyszłość. Używając języka "modeli", należałoby wyciągnąć wniosek, że bezkrytyczna akceptacja amerykańsko-brytyjskiego kapitalizmu rynkowego jako właściwego modelu na przyszłość dla...
 • ... S.: Na pewno na początku drogi jest bardzo potrzebna, jako akceptacja tego, co robimy.
  COSMO: Od paru lat piszesz książkę pod...
 • ... o którym marzyło się przez lata, motywem towarzyszącym może być akceptacja tego pomysłu przez osobę, której zdanie ma dla nas istotne...
 • ... dla feministek! Jedynie na twarzy Dulębianki rysował się zachwyt i akceptacja dla słów prelegentki. Przewodnicząca obrad, dzwonkiem brzmiącym bez przerwy w...
 • ... staje się początkiem kariery dewiacyjnej, po którym może nastąpić całkowita akceptacja statusu dewiacyjnego.
  Jednakże rozpatrywanie reakcji społecznej w kategoriach warunku koniecznego...
 • ... W miejsce frustracji i narzucania sobie ostrych zakazów pojawia się akceptacja i zgoda na siebie takiego, jakim jestem. Daje to ogromne...
 • ... do zatarcia naszej tożsamości - sroży się Adam Słomka, lider ugrupowania.
  Akceptacja premiera przyszła koalicjantom znacznie łatwiej niż ustalenie obsady innych stanowisk...
 • ... własnymi zasadami, nie zaś normami przejętymi z zewnątrz. Ważna jest akceptacja drugiego człowieka wykluczająca obojętność wobec tego, co w nim naganne...
 • ... wiąże się z uzależnieniem od leków uspokajających, alkoholu lub jedzenia.

  Akceptacja płaczu
  Monika, 25-letnia pracownica firmy komputerowej, najpierw próbowała zapomnieć...
 • ... dekadowy, wymyślono całkowicie nowy kalendarz i wydumany kult oświeceniowego bóstwa. Akceptacja Rewolucji domagała się zaparcia się wiary. Innej możliwości nie było...
 • ... spełniać się nie chce, bo "woli być sobą". Wybór i akceptacja samego siebie jako rzeczywistości nie spełnionej i prowizorycznej, akceptacja dokonana...
 • ... socjologicznych jasno wynika, że w społeczeństwie tym zdecydowanie spadła także akceptacja dla islamskiej imigracji. 80 proc. badanych domaga się zdecydowanego przymuszania...
 • ... każdą miłość cierpienia. Autentycznym sposobem istnienia kochającego Ja aksjologicznego jest akceptacja cierpienia, będącego immanentnym składnikiem jego żywej miłości.

  III

  Ja aksjologiczne...
 • ... nie może.

  Zniesienie obowiązkowego celibatu księży, kapłaństwo kobiet, dopuszczenie rozwodów,
  akceptacja środków antykoncepcyjnych - to zadania, jakie dla przyszłego papieża formułują media...
 • ... zostałam w klinice. Nie ma jednak róży bez kolców i akceptacja pod wpływem szlachetnego, chwilowego impulsu to jedno, natomiast tolerancja wobec...
 • ... polityk niższej rangi niż szef rządu, czy przywódca państwa.
  Polityczna
  akceptacja dla wojskowej dyktatury budzi silny opór organizacji praw człowieka oraz...
 • ... rozwój różnych odmian pozaartystycznej praktyki społecznej (w tym - prawno-politycznej). Akceptacja tych wartości również wchodzi w skład subiektywnych determinant odnośnej praktyki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego