Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
anarchizmu
Znaleziono 61 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... politycznej i rzeczywistych możliwości działania, a nierzadko przy tym skuteczne. Anarchizm agrarny nie ogarniał bynajmniej regionów najuboższych. Czynnik ekonomiczny odgrywał tu...
 • ... karzą homoseksualizm, a oskarżenie o zboczenie seksualne, podobnie jak o anarchizm czy o komunizm, służy nierzadko do usunięcia niewygodnych jednostek.
  Natomiast...
 • ... społeczno-polityczne po obu wielkich wojnach: pacyfizm,
  antyrasizm, komunizm, demokratyzm,
  anarchizm, dążenie do stworzenia
  uniwersalnej kultury antyelitarnej. Najbardziej znaną formą protestów...
 • ... omawianiu typów i faz ruchu anarchistycznego. Poza zasadniczym podziałem na anarchizm wiejski i miejski, wyróżnia się niekiedy cztery odmiany dziewiętnastowiecznego ruchu...
 • ... się nawet tym, co na transparentach obnoszą napis "Śmierć wszystkim".
  Anarchizm posunięty do histerii, niemal do szaleństwa. Byłbym zdolny mordować z...
 • ... narodowych, terytorialnych i środowiskowych. W Hiszpanii odróżnia się na przykład anarchizm kataloński od anadaluzyjskiego, we Francji - typ aktywistów z Nord od...
 • ... rażących uproszczeń, jego wszystkie przejawy. Dla awangardowych artystów z cyganerii anarchizm mógł być, przykładowo, naturalną konsekwencję ich stylu życia, który rzucał...
 • ... to ujął Linse - "resentyment pariasów wobec społeczeństwa". Koncepcja ta, wiążąca anarchizm bezpośrednio z indywidualnym niedostosowaniem jednostki, jest jawnie błędna nie tylko...
 • ... Prusach, Francji, Włoszech, Belgii - a więc w krajach, w których anarchizm odegrał rolę niepoślednią. Niechętną reakcję grup społecznych nie mających bezpośredniego...
 • ... różne drogi i różne zaspokajał potrzeby, tak jak różny był anarchizm wiejski i miejski, francuski i niemiecki, robotniczy i inteligencki. Tylko...
 • ... jeśli nie koktajlami Mołotowa, to chociaż kpiną albo prowokowaniem. Stąd anarchizm, rewolucje seksualne, techno i Liebesparaden. Music ist der Schlussel, ja...
 • ... chłopskich, szczególną rolę religii i Kościoła. W myśl tej koncepcji anarchizm był prymitywnym i anachronicznym ruchem biedoty wiejskiej w krajach o...
 • ... burżuazja i kler widziały w religii najlepszą odtrutkę na socjalizm, anarchizm i widmo rewolucji - więc ustami swoich pisarzy nawoływały, jeśli nie...
 • ... Jestem orędownikiem emancypacji.
  Bierdiajew, absolutyzując wolność, nie był jednak anarchistą,
  anarchizm zwalczał. Sam uznawał, że pełne poznanie Prawdy nie może odbyć...
 • ... swą pozycję pozycji poddanych wielkiego księcia moskiewskiego. W późniejszej tradycji anarchizm Nowogrodzian i ich nieustanne krwawe konflikty wewnętrzne znalazły się w...
 • ... rozpatrzenie. Jako ruch skrajny i radykalny, zakładający totalną negację rzeczywistości anarchizm mógł być przecież atrakcyjny dla dość ograniczonego kręgu osób. Tej...
 • ... zachwycony. Wierzy we wszystko, co powiedzą.
  - Tak jak w swój
  anarchizm. Idealne dopasowanie. Zaraz gnojom pokażę - Zygmunt znowu przypomniał sobie, że...
 • ... tego rodzaju sugestii. Ludzie takiego pokroju jak Damias, który traktował anarchizm jako ucieczkę od rzeczywistości, stanowili zawsze i wszędzie wyraźną mniejszość...
 • ... ale wciąż żywo uczestniczy w alternatywnym obiegu poezji. Dla niego anarchizm to przede wszystkim idea swobodnej, wolnej od wszelkich konwencji komunikacji...
 • ... akurat z tego powodu odczuwać kompleksów.

  Tak, będziemy oskarżani o
  anarchizm, egoizm i chciwość - i nie bez racji - ale możemy jednocześnie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego