Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
aspekt
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wyłącznie apofatycznie, negatywnie. Bóg jest
  zatem istotowo i w każdym
  aspekcie obcy temu światu, w którym żyjemy. W
  niektórych systemach gnostyckich...
 • ... woda itp.), jakości umeblowania itd. Jest to jednocześnie wskaźnik o aspekcie kulturowym w tym sensie, że stwarza możliwość uzyskania określonych informacji...
 • ... w ramach odpowiednich jednostek gospodarczych i społecznych. W tym właśnie aspekcie zachodzi ścisły związek kartografii tematycznej z polityką społeczno-gospodarczą. Wartość...
 • ... usiłowano zobaczyć winnych, dlatego bezstronnie, z Krakowa, chciałem w szerszym aspekcie przedstawić całą sprawę, bo najłatwiej szukać Bogu ducha winnych, a...
 • ... przemiany struktury rudymentarnej w strukturę zaktualizowaną, którą poznajemy bezpośrednio.
  W
  aspekcie przedmiotu poznania, struktura rudymentarna jest bytem fizycznym (dla podmiotu modelem...
 • ... przepływowe i bezodpływowe. Według dokonanej analizy 7000 jezior polskich w aspekcie przepływowości (Półrolniczak 1994), aż 42,7% to jeziora przepływowe, 29...
 • ... fazie stawiał na naczelnym miejscu elementarne zagadnienie pokonania faszyzmu.
  W
  aspekcie międzynarodowym stanowisko KW MK musiało się także wiązać z wnioskami...
 • ... Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie, województwie, w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej".
  Organizatorem konferencji, na którą zjechali...
 • ... kwalifikacji zawodowych, przede wszystkim kadry szczebla pluton-bateria-dywizjon. W aspekcie przenoszenia ciężaru prowadzenia szkolenia na korpus podoficerów i osiągnięcia samodzielności...
 • ... w, które w tym przypadku spełniają rolę parametrów. W tym aspekcie można wyróżnić trzy typy mechanizmów, które zostały oznaczone literami A...
 • ... jej sensu przedstawia Mu się jako rzeczywistość zadana. Ale w aspekcie jej znaczenia, tam gdzie do głosu dochodzi indywidualne i najbardziej...
 • ... nikt z tej czwórki nie był wielkim żeglarzem w dzisiejszym aspekcie sprawy, pogromcą rekordów, mistrzem regat itp. Jeszcze bardziej dziwne, bo...
 • ... z aspiracjami społecznymi do osiągania coraz wyższego poziomu wykształcenia. W aspekcie upowszechniania coraz to wyższych szczebli wykształcenia sytuacja taka stanowić może...
 • ... stylu harmonicznego i brzmienia z
  uwzględnieniem problematyki Wort-Ton w
  aspekcie zespołu elementów, które stają
  się wyróżnikami stylu tych cykli. Obejmują...
 • ... fenomenem samobójstwa jest bardzo stare. Najwcześniejsze źródła rozważają je w aspekcie etycznym i aksjologicznym, znacznie później - jako zjawisko z dziedziny psychiatrii...
 • ... wirowania stała się jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie w aspekcie wzbogacania uranu. Współczynnik a w przypadku izotopów uranu sięga 1...
 • ... Organizacja nie jest jednak pozbawiona szans wpływu na otoczenie (w aspekcie rynkowym tą problematyką zajmuje się marketing [33]). Struktura organizacyjna w...
 • ... widzenia wzrastającego dopływu kadr kwalifikowanych na rynek pracy, spojrzymy w aspekcie wyrównywania społecznych szans dojścia do najwyższych szczebli kształcenia, to możemy...
 • ... ona ponad zasadę zachowania energii. Szczególnie pięknie mówił o tym aspekcie wolności Bergson, gdy opisywał proces tworzenia się aktu wolnego: "Oto...
 • ... w ujęciu syntetycznym, polegają na:
  1. Badaniu procesów geodynamicznych w
  aspekcie stabilności podstawowych i lokalnych sieci geodezyjnych, wykorzystywanych do badania kształtu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego