Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
b.r.
Znaleziono 39 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... KWARTAŁU
  KIJÓW (PAP). Przemysł ukraiński wykonał plan I - go kwartału
  b. r. w 102 proc. W porównaniu z I-szym kwartałem roku...
 • ... detalicznych podniosła się 1 kwietnia r. ub. a 31 marca b. r. z 28.500 na 50 tysięcy.
  Handel uspołeczniony panuje całkowicie...
 • ... jest łacińska Msza
  Pasterska "osnuta na tle melodyi kolendowych polskich" (
  b.r.) Dembińskiego.
  W tej prawdziwie missa quodlibetica kompozytor wykorzystał aż 26...
 • ... sprawiedliwości - czy w Polsce obłudy i arogancji?
  Tymczasem w sierpniu
  b.r. pod nieobecność Rady Gminy (minęła kadencja) "pomysłowość" Pana Burmistrza Barańskiego...
 • ... pojawiającymi się
  okazjonalnie obiegowymi formułami melodycznymi (np. Furmanik Missa Prima
  b.r.,
  s. 2), aż do najprostszej, homorytmicznej postaci. W związku z...
 • ... w ciągu trzech miesięcy, t. zn. w dn. 7 lipca b.r., Sąd Najwyższy będzie musiał decyzję swą przyspieszyć.


  WE WRZEŚNIU WYBUCHNIE...
 • ... A. Utożsamianie pary znaków przeciwnych (A = nie-A)
  Ni e -
  b r a m a jest b r a m ą wyzwolenia...
 • ... wzrokiem. "Mam wywiad z tym panem" - odrzekłem i błyskawicznie przeliterowałem: "B-r-z-o-z-o-w-i-c-z".

  Na piątym...
 • ... czterogłosowy chór mieszany (1987) i Mszy
  polskiej na chór mieszany (
  b.r.), ograniczony do niemal ścisłej homorytmii i
  stereotypowych fraz kształtowanych na...
 • ... która, według analityków nastąpi w II albo w III kwartale b.r.
  (SUŁ)  Nerwowy tydzień na parkiecie

  giełda

  W środę WIG - główny...
 • ... po raz drugi poprzez zorganizowaną w dniach 1-5.VIII b.r. wycieczkę turystyczną dla dorosłych mieszkańców naszego miasta. Uczestnicy naszej wycieczki...
 • ... I],
  1936 (Christe, s. 2), dwugłos, np. Furmanik Missa Prima,
  b.r. (Gloria, s. 4),
  "koncertujące" przeciwstawianie jednego głosu chóralnemu tutti, np...
 • ... własny projekt zmian w III filarze. Przedstawili go w marcu b. r. Zaproponowali, żeby składka do określonej wysokości w ustawie (na początek...
 • ... na badania i rozwój. W tabl.23 są przedstawione udziały B+R jako % PNB w największych krajach UE oraz w Japonii i...
 • ... najwyższe.
  Podsumowując wszystkie przedstawione dane, ukazujące różne wskaźniki wydatków na
  B+R, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa z krajów Unii Europejskiej, jako całości...
 • ... spowodowało ostrą reakcję starosty. Kolejny termin wyznaczono na 30 sierpnia b.r. Starosta, jak zapowiedział "liczy na polubowne załatwienie sprawy, choć wkład...
 • ... problemy nie zostaną rozwiązane. Dlatego też pragnę, abyś 21 września b. r. oddał swój głos na moją partię - Unię Wolności. Osiągnięcie dużego...
 • ... grupy ds. projektu "Unia Europejska", składające się z przedstawicieli pionu B+R, marketingu, produkcji, logistyki, finansów oraz controllingu. Taki zespół, który będzie...
 • ... nie wyciągnęła wniosków. W rezultacie Polska zmuszona była na początku b.r. wydalić 9 dyplomatów rosyjskich, którym kontrwywiad UOP udowodnił prowadzenie działań...
 • ... na Uniwersytecie w St. Andrews w dn. 19-30 lipca b. r. kollokwium matematyczne, w którem odbędą się wykłady na następujące tematy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego