Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
centralizacja
Znaleziono 62 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... królestwie niekomunikatywności każda dowolna decyzja przedstawiana jest jako konieczność dziejowa: centralizacja i decentralizacja, odwilż i następujące szybko zamrożenie.
  W referacie Pomiana...
 • ... Worcellem, Krępowieckim) zgłosiła akces do TDP. W początku 1847 r. Centralizacja wyprawiła do Polski emisariusza Józefa Wysockiego, który nawiązał zerwane kontakty...
 • ... organizacji,
  wynagrodzenie, sprawiedliwe oraz godzące interesy osobiste i interesy organizacji,
  centralizacja, polega na przemieszczaniu uprawnień i odpowiedzialności na wyższe poziomy zarządzania...
 • ... zakresu niezależnych działań instytucji lokalnych, a co za tym idzie centralizacja państwa. Ciała regionalne o dużym znaczeniu uległy demontażowi z powodów...
 • ... Między ulicą a Rządem Tymczasowym miało dojść niebawem do zatargu.
  Centralizacja TDP nie orientowała się w istocie sporu. Ufna w przyjaźń...
 • ... deformacjami. Formuła ta brzmi: "Decentralizacje inicjatywy plus doprowadzona do perfekcji centralizacja pomocy".
  C) Twórcom założeń reformy uszło z pola widzenia całe...
 • ... gotowi byli wkroczyć ponownie do kraju. Zwierzchnia władza spisku, tzw. Centralizacja, mieściła się we Lwowie; skład jej był przeważnie ziemiański, na...
 • ... do kontroli ludzkich umysłów i uczuć.
  Do końca lat czterdziestych
  centralizacja życia publicznego dokonała się, a w ciągu następnych dwóch lat...
 • ... środowiska,
  - szybkim procesem dewastacji i dewaloryzacji zasobów środowiska przyrodniczego.
  Nadmierna
  centralizacja decyzji powodowała ubezwłasnowolnienie władz regionalnych i lokalnych oraz wzmocnienie planowania...
 • ... programu działania. Dadzą się wśród nich wyróżnić trzy tendencje: szlachecka (Centralizacja lwowska), zmierzająca do odbudowy Polski przedrozbiorowej, burżuazyjna (Towarzystwo Republikanów Polskich...
 • ... nie lubią "Gazety Wyborczej", tuby propagandowej panujących w Polsce porządków. - Centralizacja mediów, biznesu i polityki postępuje wszędzie, ale mało gdzie jedna...
 • ... dobrowolnych itd. (mechanizm znany jako "system nomenklatury").
  3. Upaństwowienie gospodarki,
  centralizacja wszystkich zasobów i ich rozdział za pośrednictwem mechanizmu centralnego planowania...
 • ... przejął zwierzchnictwo nad konspiracją w całej Polsce (stąd określenie potoczne: Centralizacja poznańska).
  Dembowski wcześniej jeszcze wydalony został z Poznania przez policję...
 • ... rodzimych mas pracujących. Użyto więc argumentu, którym posłużyła się również Centralizacja, gdy przesłała projekt ten Merkowskiemu dla zdobycia dlań poparcia przywódców...
 • ... którym konfiguracja określa jego topograficzne zróżnicowanie, specjalizacja - strukturę użytkowania ziemi, centralizacja - występowanie układów przewodnich, stabilizacja - trwałość i odporność przyrody, standaryzacja - wpływ...
 • ... powodów, dla których PO skierowała wniosek do Trybunału, jest skrajna centralizacja systemu. - Konstytucja nie przesądza, czy system opieki zdrowotnej powinien być...
 • ... możliwością, jak mu się zdawało, ostatecznego rozwiązania starego dylematu między centralizacją a decentralizacją. Lange nigdy nie przyjął albo może i nie...
 • ... się aresztowaniem albo też ucieczką sprzysiężonych.
  W luźnym związku z
  Centralizacją pozostawał Franciszek Gorzkowski, jeden z wybitniejszych jakobinów polskich. Z pochodzenia...
 • ... lokalnych. Najczęściej występujące rozwiązania przedstawia tabl.75.
  Argumentem przemawiającym za
  centralizacją decyzji promocyjnych jest możliwość osiągnięcia korzyści skali i dzięki temu...
 • ... 17 kas chorych i powoływanie rad kas nie jest ponowną centralizacją ochrony zdrowia. - Jak nie - denerwuje się Krzysztof Bukiel. - A czym...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego