Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
charakteryzować się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nie powinna przekroczyć 1,6 kg; głownia i rękojeść miały charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością; głownia o długości 830-860 mm z małą...
 • ... symetrię. Oczywiście położenie środka masy i kierunki osi głównych powinny charakteryzować się tą samą symetrią. Na przykład, jeśli cząsteczka ma płaszczyznę symetrii...
 • ... do kontynuacji), w zależności od zaspokojenia (np. głodu),
  • mogą
  charakteryzować się uporem, co oznacza zarówno kontynuowanie zachowań
  przy braku bodźca, jak...
 • ... kierunkiem identyfikacji grupowej może być wieloraki. Miedzy innymi, może on charakteryzować się tym, że:
  - aspiracje są równoznaczne z uczestnictwem w określonej grupie...
 • ... problemów pojawiających się w pracy. Kiedy rozmawiała o jego życiu, charakteryzował siebie jako człowieka upartego, co często doprowadzało go do kłopotów. Jako...
 • ... znał rejestry toniczne głosu Mühlhausa. Ten słyszał po raz pierwszy - charakteryzował się ironią, pogardą i zadumą. To mogło znaczyć: szef podjął ostateczną...
 • ... dla oficerów artylerii, ułanów i taborów). Typowy egzemplarz tego wzoru charakteryzował się rękojeścią z drewnianym trzonem długości około 12 cm, obciągniętym czarną...
 • ... w drugą stronę. Pozostały wspomnienia wspomnień.
  Najwyraźniej Nicholas Hunt nie
  charakteryzował się specjalnie wysokim jugrinem.
  - Diable - rzekł, spoglądając w górę, ku wylotowi...
 • ... broń sieczną w postaci orientalizowanego węgierskiego miecza przeznaczonego do kłucia. Charakteryzował się on otwartą rękojeścią, prostą głownią jednosieczną i dosyć szeroką - dlatego...
 • ... znaczenie miały kontrowersje występujące w płaszczyźnie społecznej. Koniec wieku XIX charakteryzował się w życiu społeczno-politycznym brakiem silnych antagonizmów klasowych, co było...
 • ... ramieniem".
  Szabla wz. 1917 podoficera kawalerii. Typowy egzemplarz tego wzoru
  charakteryzował się rękojeścią z drewnianym trzonem długości 11 cm, lakierowanym na czarno...
 • ... w 1928 r.
  Okres drugi obejmował lata 1929-1933 i
  charakteryzował się niewielkim przyrostem majątku, wynoszącym zaledwie 194 tys. zł. Przyczyną tego...
 • ... przede wszystkim wydobywczego i ciężkiego.
  Przyjęty model rozwoju gospodarczego kraju
  charakteryzował się:
  - dużą zasobochłonnością,
  - dużą energochłonnością i kapitałochłonnością,
  - ekstensywnym wykorzystaniem terenów przez...
 • ... dla wszystkich rodzajów broni wz. 1921 (nie określona żadnymi przepisami) charakteryzowała się mosiężną - niklowaną lub polerowaną - rękojeścią zamkniętą (do rzadkości należą szable...
 • ... zobowiązana korespondencyjnie do niej nawiązywać, wykluczone jest, aby ta ostatnia charakteryzowała się wieloznacznością umożliwiające nowe jej "odczytywanie"; maksymalna jednoznaczność stanowi jeden z...
 • ... kobiety i starców, kilkuset cywilów więziono w nieludzkich warunkach. Zbrodnia charakteryzowała się bezwzględnością i okrucieństwem - napisał w uzasadnieniu wyroku sędzia Alphons Orie...
 • ... dźwiękowych wysokiej jakości. Seria urządzeń Sound Blaster od samego początku charakteryzowała się najbardziej nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, Rodzina kart Sound Blaster to doskonałe...
 • ... drodze procesu gromada", lecz także - mówiąc językiem współczesnym - zbiorowość społeczna. Charakteryzowała się: powiązaniem jednostek ją konstytuujących jednakową sytuację w środowisku przyrodniczym, ożywieniem...
 • ... do uzyskania takiej konkluzji X, która byłaby zarazem prawdziwa i charakteryzowała się małą długością przedziału (czyli stanowiłaby prawdziwe i dokładne oszacowanie x...
 • ... na początek XVII w. Typowa turecka karabela z XVII w. charakteryzowała się rękojeścią zaopatrzoną w okładziny z czarnego bawolego rogu; zwężały się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego