Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dedukcyjny
Znaleziono 24 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ocenie ich
  zgodności z zaobserwowanymi faktami.
  9. Posługiwanie się metodą
  dedukcyjną (zwaną tutaj analizą), którą
  stosuje się na etapie określania granic...
 • ... którą należy uzasadnić, posługując się arsenałem środków metod dedukcyjnych. Metody dedukcyjne stanowią niezbędne ogniwo procedury nauk empirycznych — wyprowadzania z ogólnej...
 • ... tempa ewolucji. Ze statystycznie oszacowanego prawdopodobieństwa nie wynikają jednak jednoznaczne dedukcyjne wnioski odnoszące się do pojedynczych zdarzeń. Z tego, że statystycznie...
 • ... się wyłącznie z wnioskowań dedukcyjnych - zwykle przeplatają się tu wnioskowania dedukcyjne i różne wnioskowania uprawdopodobniające.
  Podlega karze, kto zabiera cudze mienie...
 • ... popełnić błąd materialny, a także, skoro ma to być wnioskowanie dedukcyjne, błąd formalny we wnioskowaniu. Możemy też popełnić błąd zwany petitio...
 • ... Dowodzenie polega w końcowej swej fazie na przeprowadzeniu pewnego wnioskowania dedukcyjnego zaplanowanego w określony sposób, a mianowicie wnioskowania, w którym chcemy...
 • ... rozdziale. Przydatne wcześniej okaże się natomiast rozróżnienie dwóch rodzajów wnioskowania dedukcyjnego. Zazwyczaj przez to pojęcie rozumiemy predykcję, czyli przewidywanie przyszłych stanów...
 • ... Następny postulat dotyczy wzbogacenia wnioskowania przez uwzględnienie nie tylko wnioskowania dedukcyjnego, charakterystycznego dla twórców neoklasycznych, lecz również indukcyjnego, opartego na badaniach...
 • ... nie potrzebuje. On może dostarczać wyjaśnień. Jest jak Aksjomat systemu dedukcyjnego, na którym zatrzymują się wszelkie pytania i od którego cały...
 • ... 6. Modelowanie umożliwia poszerzanie zakresu poznania rzeczywistości na
  drodze indukcyjno-
  dedukcyjnej.
  7. Modelowanie napotyka na błędy i ograniczenia, mające wpływ na...
 • ... teorii prawdopodobieństwa, dedukcja oparta na regułach zasadza się na logice dedukcyjnej (np. rachunek predykatów pierwszego rzędu), a indukcja ramowa może być...
 • ... prowadzących od założeń do ich sprawdzalnych konsekwencji (dobrą ilustracją skompensowania dedukcyjnej złożoności przez prostotę założeń jest pochodzący od Georga Rascha model...
 • ... granic, bawi ich porównywanie i opisywanie meandrów ewolucji twórczej. Takiemu dedukcyjnemu podejściu do dzieła sztuki niechętny był chyba jednak sam Tadeusz...
 • ... oraz sposobów realizcji. Rozumienie podejmowanych przez człowieka działań ma charakter dedukcyjny. Na podstawie poszczególnych informacji określany jest przebieg całego zdarzenia. Proces...
 • ... wykazać można błędność teorii przez wskazanie niezgodności z empirią jej dedukcyjnych konsekwencji. Tym problemem w zastosowaniu do paleobiologii zajmę się bliżej...
 • ... to pewność jaką mamy jest większa niż pewność dowodów czysto dedukcyjnych.

  Nasza czasowość, zmienność, słabość nie pozwala nam poznawać rzeczy najwyższych...
 • ... jako hipotezy, którą należy uzasadnić, posługując się arsenałem środków metod dedukcyjnych. Metody dedukcyjne stanowią niezbędne ogniwo procedury nauk empirycznych — wyprowadzania...
 • ... Marple, daleko jej także do komisarza Maigreta i do metod dedukcyjnych. Musi robić swoje. Musi także układać sobie życie prywatne i...
 • ... do faktu, że nauki społeczne korzystają z gotowych już środków dedukcyjnych. Zachodzi również zależność odwrotna: nauki społeczne przyczyniają się do rozwoju...
 • ... tzw. stan faktyczny sprawy, rzadko składają się wyłącznie z wnioskowań dedukcyjnych - zwykle przeplatają się tu wnioskowania dedukcyjne i różne wnioskowania uprawdopodobniające...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego