Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
demografia
Znaleziono 20 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 1 socjologia, politologia, polityka społeczna,
  H-2.2 ekonometria, statystyka,
  demografia,
  H-2.3 nauki ekonomiczne, H-2.4 organizacja i...
 • ... Czy to Malthus, a nie Napoleon miał rację? Czy to demografia, a nie polityka jest naszym przeznaczeniem? W Afryce lub południowej...
 • ... Zmiany wielkości populacji w czasie są określane jako dynamika populacji. Demografia roślin zajmuje się przyczynami zmienności liczebności populacji wynikającej z przebiegu...
 • ... procesach, jak fluktuacja, regeneracja i sukcesja, (3)bank nasion a demografia roślin. Fakt, że nie wszystkie nasiona kiełkują zaraz po wysianiu...
 • ... naczelników poszczególnych komisji. Wiele ciekawych danych zawartych jest pod hasłem: "demografia". Wynika z nich, że powiat tatrzański feminizuje się, bowiem na...
 • ... po prostu nie do uniknięcia, choćby dlatego właśnie, że kontrolują demografię. I powiem wam: dzięki Bogu, że wyrabiają zalecane przez nas...
 • ... Zatruciśmy w samych źródłach rzek... zagrożeni głodem spowodowanym przez galopującą demografię... Kuria Rzymska poświęca wiele uwagi badaniom ekologicznym...
  BISKUP jw. Kościół...
 • ... społecznego. Wywody poparte licznymi danymi statystycznymi autor zakończył stwierdzeniem, że demografię Polski cechują wszystkie znamiona właściwe krajowi budującemu socjalizm.
  Omówieniem podstawowych...
 • ... 1985b). Wobec tego bank nasion może odgrywać pewną rolę w demografii gatunków pod warunkiem, że nie zostanie przerwane jego zasilanie przez...
 • ... strony mogą też poszerzyć swoją wiedzę na temat budownictwa, przedsiębiorczości, demografii, infrastruktury i komunikacji, rolnictwa, bezpieczeństwa i służby zdrowia.
  (gram)  Strażacka...
 • ... glebie mogły żyć kilkaset lat (SIMPSON, LECK PARKER 1989).
  W
  demografii roślin zmierza się do poznania znaczenia banku nasion w dynamice...
 • ... istnienia długowiecznych banków nasion, co omówiono w poprzednim rozdziale.
  W
  demografii roślin wiele opracowań poświęconych jest poznaniu relacji między nasionami a...
 • ... stadiów w cyklu życiowym osobników przebiega niemal równocześnie. Z porównania demografii gatunków jednorocznych wynika, że również w tej grupie istnieje duże...
 • ... mężczyźni są na gorszej pozycji niż kobiety. Abstrahując od kwestii demografii, populacji i innych rozliczeń formalnych, w których kobiety i mężczyźni...
 • ... dość szerokie badania własne z zakresu
  historii, socjologii,
  statystyki i
  demografii. Opracowywane kwestionariusze ankiet
  pozwoliły na
  zebranie ciekawego materiału porównawczego. Gromadzenie...
 • ... oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych informacje statystyczne z dziedziny demografii, sytuacji zdrowotnej, zatrudnienia i dynamiki dochodów, itd. Zaskoczą ich dwie...
 • ... wzrost, rozród i śmierć osobników jest jednym z podstawowych problemów demografii roślin. Teoria zjawisk regulujących liczebność opisuje przyczynowy związek między liczebnością...
 • ... podziału organizmów lub wytworzonych przez niego propagul wegetatywnych. Natomiast w demografii roślin pojęcie to opisuje także zbiór jednostek połączonych ze sobą...
 • ... wielkiej zbiorowej pracy - pod kierunkiem V. Gowarikera (1992) - poświęcone nauce, demografii i rozwojowi, pod wymownym tytułem The Inevitable Billion Plus (Koniecznie...
 • ... prostu klon (Tab. 2.11). Wobec tego definicja klonu w demografii roślin odbiega od dotychczas stosowanej w botanice. W tradycyjnym rozumieniu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego