Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dokonać się
Znaleziono 223 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... gospodarki. Było to o tyle zaskakujące, że w Polsce nie dokonały się jeszcze głębsze zmiany strukturalne ani w przemyśle, ani w rolnictwie...
 • ... przeobrażenia (w porównaniu z omówionymi mszami z I poł. stulecia)
  dokonały się na gruncie faktury chóru (zob. przykłady). Z wcześniejszych środków
  Łuciuk...
 • ... endogennymi - białka, DNA)
  - biomarkery efektu (wskaźniki zmian w organizmie, które
  dokonały się w wyniku określonej ekspozycji na czynnik toksyczny)
  - biomarkery wrażliwości (wskaźniki...
 • ... kiedy kilka tygodni temu wyjeżdżałem do wojska. W moim życiu dokonały się znaczne przemiany. Ze spokojnej, rzekłbym nawet nudnej miejscowości zostałem wrzucony...
 • ... osobiście, że to jemu w głównej mierze zawdzięczamy zmiany jakie dokonały się w naszej części Europy. Wielu ludzi w naszym kraju ma...
 • ... człowiek . Państwo sami nie zdajecie sobie sprawy, jak ogromne przeobrażenia dokonały się od 1989 roku. Samorządy otwierają pole inicjatywie płynącej z dołu...
 • ... londyński

  był pożyteczną, instruktywną, często pobudzającą konfrontacją. W jej świetle
  dokonały się znamienne rewizje.
  Pewne znane firmy, przede wszystkim The Abbey Theatre...
 • ... sądzę. Primo, Papież odnotowuje, dotąd nieco ignorowane, istotne zmiany, jakie dokonały się w kapitalizmie w ciągu ostatniego stulecia. Przecież angielski czy niemiecki...
 • ... w okresie 40 lat w strukturze zasiewów w skali kraju dokonały się poważne zmiany. Zwiększył się udział pszenicy z 6,7 w...
 • ... papież pięć razy i tu nazwał siebie człowiekiem zawierzenia, tu dokonały się jego wielkie akty religijne i duchowe. Chciałem jeszcze podzielić się...
 • ... przeglądu sytuacja uległa pewnym zmianom a w hierarchii autorów ulubionych dokonały się ciekawe przesunięcia.
  Próba oceny sytuacji czytelniczej w W. Brytanii opiera...
 • ... że rozwój sieci Positive to symbol wszystkich pozytywnych przemian, jakie dokonały się w ostatnich latach w Polsce, to także symbol odzyskania przez...
 • ... systemu ekonomicznego, politycznego, społecznego. W Polsce - jak wiadomo - takie zmiany dokonały się dwa razy: w latach powojennej socjalistycznej industrializacji i późniejszego, trwającego...
 • ... zawodowej kobiet, zwłaszcza zamężnych, jest wynikiem przemian społeczno-gospodarczych jakie dokonały się po 1950 roku. . Współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosił w 1921...
 • ... Niestety, jej nie ma. Na rynku farmaceutycznym w ostatnim dziesięcioleciu dokonały się olbrzymie zmiany. Jest to spowodowane tym, że znacznie wydłużyła się...
 • ... przez nich lepsze miejsce do spania.
  Zasadnicze zmiany charakteru rynku
  dokonały się przede wszystkim w związku z uruchomieniem przemysłowych sposobów mordowania i...
 • ... francuskiego oraz innych języków.
  Tabela 3 sygnalizuje najważniejsze zmiany, jakie
  dokonały się na początku lat dziewięćdziesiątych. Liczba tytułów książek tłumaczonych w 1993...
 • ... na całym obszarze aglomeracji, przyczyniły się przede wszystkim przemiany, jakie dokonały się po II wojnie światowej. Przełomowym momentem była zrealizowana w latach...
 • ... to imponujące tempo jest przede wszystkim odbiciem dynamiki zmian, jakie dokonały się w waszym wspaniałym kraju. Można powiedzieć, że rozwój sieci Positive...
 • ... profesora?
  - Nie jest to łatwe pytanie, bo na naszych oczach
  dokonały się i dokonują wielkie przemiany. W latach pięćdziesiątych były to szkoły...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego