Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dokonać się
Znaleziono 223 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zjednoczenie małych państewek (np. w Niemczech). Pierwsze prawdziwe zjednoczenie Estonii dokonało się, gdy zaczął w niej dominować jako język pisma i komunikacji...
 • ... to przed najstarszym trzeciorzędem. Nie możemy powiedzieć z pewnością, czy dokonało się to w starszej części późnego mastrychtu, w jego młodszej części...
 • ... wynikało. Gdyby odtworzyć to, co w zakresie dialogu katolicko-żydowskiego dokonało się w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, jedynie na podstawie "Tygodnika...
 • ... nie) byłaby niczym dziecko we mgle. Znaczenie nowego otwarcia, jakie dokonało się w Brukseli, zdaje się polegać m.in. na tym, że...
 • ... zasadę poezji wprowadza architektonikę poematu, oderwaną i absolutną. Wszystko to dokonało się dzięki wyparciu prawideł myśli przez prawidła skojarzeń: obrazy są łączone...
 • ... eksploduje. Widzimy jak niby dzięki czarom zapadają się ruiny, zniszczenie dokonało się zanim stało się słyszalne".

  Ta bezgłośna eksplozja rozwaliła w pył...
 • ... się gałęzi ewolucyjnej gadów. Miast nastąpić w końcu płaziej ery, dokonało się w jej zaraniu. Gromadę gadów wydziela się, i odróżnia jej...
 • ... Swianiewicza W cieniu Katynia. W ciągu następnych dwóch, trzech lat dokonało się wyraźne przesunięcie preferencji literackich. Tytuły mówią same za siebie. Jarosław...
 • ... Paweł. On sam wiedział o tym najlepiej, gdyż tak właśnie dokonało się jego nawrócenie: Chrystus nie walczył z nim na drodze do...
 • ... Chi Minha mówił przewodniczący delegaci Laotańskiej:
  W istocie wszystko, co
  dokonało się w Indochinach w stosunku do wyjściowej sytuacji panowania kolonializmu wywodzi...
 • ... i obrony samicy z dziećmi


  przejąć musiał na siebie samiec.
  Dokonało się to zapewne w wyniku stosunkowo prostej ewolucyjnej zmiany działania czynników...
 • ... zamykający tok spostrzeżeń obserwatorki, nasuwa jednocześnie sugestię, że właśnie tu dokonało się wewnętrzne przeobrażenie Malwiny. Powiedziane to zostało w sposób mogący służyć...
 • ... że świat otaczający nagle stał się dla człowieka znaczący, że "dokonało się przejście od stadium, we którym nic nie miało sensu, do...
 • ... obór i chlewików starego szpitala - w XXI wiek.
  Uroczyste otwarcie
  dokonało się w atmosferze kameralnej. Sprowadziło się ono do krótkiego podziękowania za...
 • ... się też w przesunięciu przyczepów mięśni na zewnętrzną powierzchnię żuchwy. Dokonało się to w linii ewolucyjnej gadów ssakokształtnych (Therapsida; ryc. 13.13...
 • ... jednak częściowy tylko charakter. Dopiero w akcie wcielenia (w Chrystusie) dokonało się objawienie Logosu w całej pełni. Punkt istotny stanowiła tu okoliczność...
 • ... Rówienkowej Przełęczy stanęła na jego drodze. Tak na tatrzańskiej ścianie dokonało się życie Klimka - miał wtedy 61 lat.
  Zaruski i ratownicy nie...
 • ... wokół jego teatru była otoczka emocji. Woli, by jego odejście dokonało się w atmo-sferze skandalu obyczajowego, a nie z przyziemnych, finansowych...
 • ... musi posiadać "zdolność ujmowania stosunków biologicznych jako systemów opozycji". Aby dokonało się przejście od natury do kultury, musi pojawić się myślenie symboliczne...
 • ... dniu 29 maja 1945 roku. Tak, z dala od Zakopanego dokonało się życie wspaniałego zakopiańczyka, Henryka Bednarskiego. Zostały tylko stare listy startowe...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego