Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dorobek
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i spójności terminów oraz maksymalnie możliwej kompatybilności względem istniejącego już dorobku naukowego oraz silnie utrwalonej i rozpowszechnionej praktyki w tym zakresie...
 • ... zaprezentowanie szkoły specjalnej, obecnie raczej integracyjnej i jej prawie półwiekowego dorobku. Burmistrz przyznał, że placówka ta jest mało znana wśród społeczności...
 • ... sięgnąć po jeden z wielu sposobów na jego przedłużenie. W dorobku kilku tysięcy lat ars amandi są setki, jeśli nie tysiące...
 • ... zastosowań wiedzy psychologicznej (...). Psychologia pracy jest więc dziedziną praktycznego zastosowania dorobku psychologii ogólnej w celu uzasadnienia, wyjaśnienia i przewidywania prawidłowości zachowań...
 • ... i czytelnika, znalazła się w polu zainteresowania londyńskich bibliotekarzy. W dorobku placówki znaj duj ą się następujące publikacje :
  1) Bibliografia prac...
 • ... uniwersalistycznym. Wiersze, które złożył na ołtarzu władzy, nic w jego dorobku nie znaczą. Po śmierci doczekał się jednak uznania u młodych...
 • ... Horstmann, kiedy się ją przymierzy do oficjalnego stosunku Niemców wobec dorobku kultury polskiej. Stałym argumentem kulturalno-historycznym imperializmu niemieckiego na naszych...
 • ... Pełno tu charakterystycznej dla Gaja groteskowości i ironii, zaczerpniętej z dorobku bohemy krakowskiej.
  Prace, pełne surrealizmu i swoistej literackości, kompozycją i...
 • ... większość historyków sztuki zgadza się z
  nie najwyższą oceną jego
  dorobku, kolekcjonerzy mają w tej kwestii
  odrębne zdanie. Chełmiński sprzedaje się...
 • ... szefowa Instytutu Gaucka. Czyli takiego niemieckiego IPN. Właśnie wzajemne udostępnianie dorobku służb specjalnych PRL i NRD oraz wspólne badania przewiduje umowa...
 • ... wie, co im potrzebne.
  - Czy jest pani zadowolona ze swojego
  dorobku w telewizji? Ja przyznam się, że wolałabym panią częściej widywać...
 • ... żeby jej nie groziło samouwielbienie, winna może ze swego historycznego dorobku zrobić jawny program intelektualny, głęboko uzasadnić w dydaktyce sens tradycji...
 • ... ci, którzy ją znali.
  Nikt dotychczas nie dokonał pełnego bilansu
  dorobku artystycznego Marii Płonowskiej. Profesor Ignacy Trybowski ocenił szacunkowo "że można...
 • ... charakteryzująca się bardzo rozbieloną gamą barw. Niestety,
  mimo tak różnorodnego
  dorobku artystycznego na rynku pojawiają się
  przede wszystkim prace na papierze...
 • ... rozumiał?
  Zdaje mi się, że potwierdzenie słów Bonnarda odnajduję w
  dorobku
  trzech malarzy: Villona, Bissi`ere'a i de Staëla. Wszyscy trzej...
 • ... biegiem lat coraz bardziej absorbująca działalność charytatywna. W rezultacie w dorobku Kotarskiej można jeszcze wymienić omówienie cennego, a w Polsce mało...
 • ... i jego kompoty.
  Od zachodu była to bowiem "obrona wspólnego
  dorobku kultury europejskiej przed zalewem bolszewickim". Od wschodu widzieliśmy, czemu ta...
 • ... do dziś nie doczekała się wydania krajowego.
  Mojra, druga w
  dorobku Skrzyposzka książka, jest jak najdalsza od problematyki politycznej. To utwór...
 • ... Badania o charakterze metodycznym i porównawczym, zmierzające do podsumowania dotychczasowego dorobku w zakresie badań struktury przestrzennej rolnictwa, prześledzenie dotychczas stosowanych metod...
 • ... niezbędne są poprawki. Poprawki sprowadzające się do obfitszego korzystania z dorobku recenzentki - mówi niedawno upieczony doktor.

  Ludzie, którzy - używając znanej dewizy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego