Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
doskonalenie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w anteny płaskie. Tymczasem anteny reflektorowe nadal sprawdzają się i doskonalą w warunkach zastosowań cywilnych.
  Niebagatelną cechą radaru wojskowego jest możliwość...
 • ... i dziwacznym, przedmiot powątpiewania i lęku.
  Jednakże chińczycy stosują i
  doskonalą techniki akupunktury od ponad 3000 lat, co przynosi im ogromne...
 • ... cierpieniu, które zabija - cynicznie staram się odebrać cierpieniu jego moc doskonalącą.
  Pominąłbym milczeniem incydent, gdyby nie drobiazg: osoba, o której piszę...
 • ... na rynku. Ze wzrostem intensywności konkurencji rosną ranga oraz dynamika doskonalących procesów adaptacyjnych SZJ.
  Niewątpliwie, funkcjonowanie SZJ jest ściśle uzależnione od...
 • ... nagrodę za pracę pt. "Bernikle kanadyjskie". W zasadzie był samoukiem, doskonalącym swój warsztat artystyczny metodą kolejnych prób i przybliżeń, co doprowadziło...
 • ... z ogromnej grupy pilotów, a potem przez długie lata intensywnie doskonaleni. Trzydziestosiedmioletni Leonik uważany był zawsze za łagodnego a jednocześnie bardzo...
 • ... aspekty przygotowania żołnierzy i funkcjonariuszy.
  Konferencja odbędzie się w Ośrodku
  Doskonalenia Kadr Służby Więziennej przy ulicy Ogrodowej.
  (aza)  Konkursowy ogród

  Zakopiański...
 • ... od 2 lat. Przewiduje on dwa rodzaje zajęć. Podstawową formą doskonalenia są seminaria przywarsztatowe organizowane dla niewielkich zespołów w bibliotekach, które...
 • ... Ryby te, zwane paleoniskami (ryc. 9.17), zapoczątkowały tendencję do doskonalenia aktywnego pelagicznego trybu życia. Znaleziska pełnych szkieletów (np. Cheirolepis) dokumentują...
 • ... kraju tak autorytarnym jak ZSRR podstawowe decyzje dotyczące realizacji programu doskonalenia broni jądrowej musiały zapadać na najwyższym szczeblu...
 • ... wyższe szkoły nauczycielskie. Od stycznia 2000 roku powstanie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto Urząd Marszałkowski wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o...
 • ... wydawniczych związanych z monitoringiem oceanograficznym. Opracowano też koncepcje adaptacji i doskonalenia, a także tworzenia nowych metod prognozowania elementów oceanograficznych. Zaawansowane są...
 • ... chęci współzawodnictwa, dużego poczucia ambicji żołnierskiej i budzenia wewnętrznej potrzeby doskonalenia umiejętności strzeleckich;
  - żołnierzom, u których występują objawy osłabienia wzroku i...
 • ... dynamiczny rozwój metod modelowania, jak i coraz większe możliwości ich doskonalenia przy wykorzystaniu pomiarów teledetekcji satelitarnej i radarowej, rokują nadzieję bliskiego...
 • ... turystyki na terenie powiatu tatrzańskiego w zakresie monitorowania lokalnej gospodarki, doskonalenia zawodowego osób pracujących w branży turystycznej, prowadzenia badań naukowych, organizowania...
 • ... Biuletynu Oświatowego, nauczycielskiego kwartalnika redagowanego i wydawanego w Miejskim Zakładzie Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli. W części edukacyjnej biuletynu można...
 • ... czytelnikowi pewne wartości. Jeszcze bardziej stosuje się to do dalszego doskonalenia", formuły, która od lat nie schodzi z łamów gazet. W...
 • ... sposób twórczy dąży do rozwoju swojego życia duchowego na drodze doskonalenia i rozwoju swojego osądu. W myśl filozofii Wschodu oznacza to...
 • ... z tym poglądem, biegłaby nieprzerwanie w górę, znacząc ślad nieustannego doskonalenia. W perspektywie historyka miałaby inny kierunek: przypominałaby raczej kształt paraboli...
 • ... m.in. planowania, projektowania, zakupów, technologii i szkolenia kadr. Proces doskonalenia prowadzi do podnoszenia jakości, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.


  W...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego