Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
egotyczny
Znaleziono 28 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na pytanie o specyfikę tej formy konstytucji, którą jest solidaryzacja egotyczna, zamierzamy przybliżyć odpowiedź na inne pytanie, na pytanie o to...
 • ... wyżej omówione wizje swojej struktury. Czym zatem jest ostatecznie uwarunkowana egotyczna solidaryzacja? Odpowiedź brzmi: doświadczeniem wartości. Wraz z tą odpowiedzią otwiera...
 • ... która wzmaga funkcję ekspresywną kosztem oglądu świata, pobożność indywidualna i egotyczna, bliska mistycyzmowi.

  X. WSPÓŁCZEŚNI KOCHANOWSKIEMU
  I JEGO NAŚLADOWCY

  1. KULTURA...
 • ... inność jest jego wartością, nie może być ona jego tragedią.
  Egotyczna indywidualność aksjologiczna jest warunkiem możliwości powstania miłości między ludźmi. Miłość...
 • ... doprowadza do powstania Ja osobowego, związanego ze świadomością osoby.
  Solidaryzacja
  egotyczna, której znaczenia nie sposób nie doceniać, stanowi szczególny przypadek husserlowskiej...
 • ... nie przeciwstawia mu się w polu jego doświadczenia egotycznego żadna egotyczna wartość negatywna (upersonifikowana demoniczność może co najwyżej być przedmiotem jego...
 • ... egotycznej solidaryzacji. Proces przeciwny, doprowadzający do zmiany postaci Ja, nazywam egotyczną desolidaryzacją. Możemy wyróżnić - jak powiedzieliśmy - co najmniej trzy różne doświadczenia...
 • ... jest jego samoświadomość. Samoświadomość wsącza się tu w treść podwójną: egotyczną (Ja) i aksjologiczną (wartość).
  Pisałem o tym na innym miejscu...
 • ... ten świat - wykluwający się mistyczny świat z mózgu dobrego, dziecięco egotyczne- go... Czyżby Bóg mieszkał tak blisko choroby?... Z drugiej strony...
 • ... szczególności zaś negatywne wartości etyczne. Nie są to jednak wartości egotyczne. Ja aksjologicznemu "zagraża" niesprawiedliwość, nienawiść do tego, co godne miłości...
 • ... z mamusią ujdziemy bacznemu oku Nemezis. Myli się często moje egotyczne serce. Nie obejmuje złym przeczuciem ani małej Haneczki Margolis, ani...
 • ... ale najbardziej otwartą. Dlatego wydaje mi się ciekawszy niż narcystyczne, egotyczne praktyki malarskie i rzeźbiarskie.

  - Żmijewski formułuje wyrazisty komunikat i to...
 • ... i zapytać, jaki sens ma dla nas nasze własne doświadczenie egotyczne. Czym ostatecznie jest to Ja, którego naturę usiłuje się opisać...
 • ... zwracać w jedną i tę samą stronę, w stronę doświadczenia egotycznego. Spróbujmy pójść za tym wskaźnikiem i zapytać, jaki sens ma...
 • ... każda z tych koncepcji opisuje jakiś autentyczny fragment naszego życia egotycznego. Jest tak właśnie, że w pewnych okolicznościach Ja jest Ja...
 • ... samoświadomości Ja.
  Pójdźmy jeszcze krok dalej w analizie naszego doświadczenia
  egotycznego. Raz jeszcze zwróćmy uwagę na jego zmienność, nieokreśloność, niejasność, a...
 • ... wszystkim, że nie przeciwstawia mu się w polu jego doświadczenia egotycznego żadna egotyczna wartość negatywna (upersonifikowana demoniczność może co najwyżej być...
 • ... dziecka, zabłąkanego w kiepskie mistycyzmy" (Dz IV 45). W tej egotycznej donkiszoterii bywał Gombrowicz zarówno śmieszny, jak patetyczny. Lecz sam to...
 • ... w świadomości takiej lub innej postaci naszego Ja nazywam procesem egotycznej solidaryzacji. Proces przeciwny, doprowadzający do zmiany postaci Ja, nazywam egotyczną...
 • ... takiego lub innego Ja jest uwarunkowane procesami solidaryzacji i desolidaryzacji egotycznej. I tak Ja "staje się" Ja somatycznym, to jest Ja...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego