Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ekologia człowieka
Znaleziono 11 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Jana Pawła II Centesimus annus (1991) pod ogólną formułą "prawdziwa ekologia człowieka".
  Kościół zwraca uwagę na niebezpieczne niszczenie środowiska człowieka, o wiele...
 • ... annus" (1991)

  W encyklice tej wprowadzona została ogólna formuła "Prawdziwa
  ekologia człowieka".
  Nauka społeczna Kościoła o ochronie środowiska rozwija współcześnie, w sposób...
 • ... konsekwencji w działanie. Bardzo specyficznie układają się związki geoekologii z ekologią człowieka (Human Ecology). Teoretycznie rzecz ujmując, geoekologia mogłaby być traktowana jako...
 • ... ochrony naturalnych "habitatów" różnych gatunków zwierząt i form życia po "ekologię człowieka" w ścisłym sensie; drogę do jej rozwiązania, szanującego to wielkie...
 • ... m.in. przez Deléage'a (1992) lub Campbella (1995), przedmiotem badań ekologii człowieka są mechanizmy adaptacji, zarówno osobniczej, jak i społecznej, populacji ludzkich...
 • ... biologiczny i antropologiczno-kulturowy. W pierwszym z nich przedmiotem zainteresowań ekologii człowieka są skutki oddziaływania zmiennych zewnętrznych (klimatu, nawyków żywieniowych, statusu społeczno...
 • ... z jednej strony do zbioru metod stosowanych w szeroko rozumianej ekologii człowieka, z drugiej zaś wchodzą w zakres zainteresowań szczegółowych nauk geograficznych...
 • ... środowiska przyrodniczego na organizm i zachowania ludzkie są przedmiotem badań ekologii człowieka, bioklimatologii i wielu nauk pokrewnych. Oddziaływania technogeniczne obejmują różnego rodzaju...
 • ... ujmując, geoekologia mogłaby być traktowana jako kierunek badawczy w ramach ekologii człowieka. Łączy je bowiem nie tylko przedmiot badań, lecz i geneza...
 • ... nadawać inne znaczenia, traktując geoekologię jako: kierunek ekologii społecznej, biologicznej ekologii człowieka lub też dział nauki zajmującej się ochroną i kształtowaniem środowiska...
 • ... jednak rozwój tych dziedzin nauki poszedł w odmiennych kierunkach. W ekologii człowieka wydzieliły się bowiem dwa kierunki: biologiczny i antropologiczno-kulturowy. W...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego