Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ekosystem
Znaleziono 148 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ŚRODOWISKO NATURALNE
  Wpływ, jaki linia kolejowa będzie miął na delikatny
  ekosystem tybetański, budzi wśród ekspertów wiele zastrzeżeń. Istnieje zagrożenie zwiększenia erozji...
 • ... Dotyczą one następujących problemów: oceny naturalnej odporności poszczególnych elementów tworzących ekosystem (np. roślinności, gleb, rzeźby podłoża, wód itp.) na użytkowanie turystyczno...
 • ... najmniejszym stopniu kieruje się aspektami finansowymi. Bardziej interesuje go "intelektualny ekosystem": infrastruktura kulturalna i jakość środowiska społecznego, warunki pracy i warunki...
 • ... polskie (1), rolnictwo Szwecji (1), rolnictwo światowe (1), rolnictwo a ekosystem (1), wieś polska w 19 wieku (1), stara wieś (1...
 • ... być odrębna rasa żółta.
  Cofający się lądolód pociągnął za sobą
  ekosystem tundrowy, który dotarł w końcu za koło podbiegunowe. Długie zimowe...
 • ... i delt siedlisko to znalazło swoje naturalne przedłużenie w bagiennych ekosystemach lądowych. Stale odnawiające się zasoby pokarmowe tych biocenoz i ich...
 • ... nocnych nisz?). Dopiero, kiedy zachwiały się stosunki w stabilnych dotąd ekosystemach i specjalizacja przestała się opłacać, kiedy zabrakło miejsca dla wielkich...
 • ... komór (ryc. 2.15A-E). Każda istotniejsza
  przebudowa stosunków w
  ekosystemach morskich znajduje odtąd precyzyjne odzwierciedlenie w składzie faun otwornic planktonowych...
 • ... do siebie. Nic nie zdawało się zagrażać ich panowaniu w ekosystemach, a ssaki, uważane przez nas tendencyjnie za wyższe, nie sposób...
 • ... 6.8). Prawdopodobnie dzisiejsze takie gąbki znalazły sobie miejsce w ekosystemach rafowych dopiero w mezozoiku, kiedy odnawiały się po późnopaleozoicznych kryzysach...
 • ... Wątpliwe, by nastąpiło to przed mezozoikiem. Rola koralowców we wcześniejszych ekosystemach była więc odmiennej natury. Dominujące dziś w rafach ich rodzaje...
 • ... 6.8). Prawdopodobnie
  dzisiejsze takie gąbki znalazły sobie miejsce w
  ekosystemach rafowych dopiero w mezozoiku, kiedy odnawiały się po późnopaleozoicznych kryzysach...
 • ... a szczególnie do mechanizmów funkcjonowania ekosystemów. Odradzanie się życia w ekosystemach, w tym życia ludzkiego, nie może podlegać prawom rynku. Nie...
 • ... kręgowce (włączając w to rekiny ludojady) są nuworyszami w oceanicznych ekosystemach, to w ogóle typ przystosowawczy wielkiego morskiego drapieżnika pojawił się...
 • ... więcej uwagi, niżby to wynikało z ich dzisiejszej roli w ekosystemach morskich.
  Masywna muszla i wątła nóżka nie daje im szans...
 • ... Rozmiary ciała dewońskich i karbońskich lądowych stawonogów dowodzą, że
  w
  ekosystemach lądowych tych okresów nastąpiła znaczna koncentracja produkcji
  biologicznej. Umożliwiła przecież...
 • ... kręgowce (włączając w to rekiny ludojady) są nuworyszami w oceanicznych ekosystemach, to w ogóle typ przystosowawczy wielkiego morskiego drapieżnika pojawił się...
 • ... od przełomu jury i kredy ryby Teleostei poczynają dominować w ekosystemach pelagialu morskiego i jeziornego.
  Pierwsze ryby ościste były szybko pływającymi...
 • ... 1). Niełatwo więc wykorzystać do życia środowisko morskiego błota.
  W
  ekosystemach kambru i wczesnego ordowiku w zawodzie osiadłego filtratora
  dominowały omawiane...
 • ... znane są od kredy.
  Korzyści z wykorzystania zasobów biomasy w
  ekosystemach lądowych są dla
  organizmów zwierzęcych tak duże, a bariera pomiędzy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego