Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ekwiwalentny
Znaleziono 10 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... między źródłem fali a danym elementem. Ta różnica czasu jest ekwiwalentna przesunięciu fazy między sygnałami z poszczególnych elementów szyku. Sumowaniu podlegają...
  • ... wyłącznie instrumentalną ­ organową. W związku z tym część ta jest ekwiwalentna do pozostałych ­ wokalnych bądź wokalnych z organami ­ głównych struktur cyklu...
  • ... Przeważnie struktura Benedictus, stanowiąca liturgicznie wewnętrzną strukturę Sanctus, tworzy część ekwiwalentną do głównych części cyklu mszalnego; jest to zresztą charakterystyczne dla...
  • ... jednak miarkować, bo RCI prowadzi "wymianę sprawiedliwą", czyli z grubsza ekwiwalentną. Jeśli kupimy za 10-11 tys. zł letni tydzień w...
  • ... u Maliszewskiego ponadto werset Hostias) stały się, przez ich wyodrębnienie ekwiwalentne, równoważne do głównych części mszy; czyli ich ekwiwalencja z porządku...
  • ... spór o charakterze polityczno-ustrojowym przebiegał między zwolennikami prywatyzacji komercyjnej (ekwiwalentnej) a zwolennikami prywatyzacji pracowniczej, samorządowej. Postulaty masowej prywatyzacji zniknęły w...
  • ... zamieściłem tego rodzaju, że póki my nie wstąpimy na drogę ekwiwalentnej wymiany ze wsią, to dalej będzie się posuwać degradacja polskiego...
  • ... które tworzą popyt na dobra i usługi. Mają one charakter ekwiwalentny, ponieważ za wydatkowane pieniądze podmioty sektora publicznego otrzymują towary lub...
  • ... europejskiej. W okresie posoborowym, zwłaszcza w kręgu Festiwalu Sacrosong, strukturami ekwiwalentnymi do głównych części mszy stają się także części z innymi...
  • ... tracą swoją ekwiwalencję w porządku nadrzędnym kompozycji, stając się strukturami ekwiwalentnymi w ramach określonej części; Kyrie staje się ogniwem I części...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego