Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
energia potencjalna
Znaleziono 60 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... potencjału, nawet jeżeli jej energia całkowita jest mniejsza niż maksymalna energia potencjalna (wysokość) bariery. Cząstka uderzająca o barierę niekoniecznie musi być odbita...
 • ... cząstek w polu jądra jest wyrażona przez wzór Coulomba
  Dla ((...))
  energia potencjalna wynosi około 9 MeV, a dla odległości mniejszych osiąga pewne...
 • ... R1 nad krawędzią wielokąta podparcia wynosi h2 = R1 cos . i energia potencjalna jest równa .
  Margines stabilności pozycji, czyli praca potrzebna na przejście...
 • ... to w ramach następującego modelu. W przypadku cząsteczki N-atomowej energia potencjalna jest funkcją 3N-6 współrzędnych normalnych, zatem jej przebieg przedstawia...
 • ... przez R1 i R2. W najprostszym przybliżeniu możemy założyć, że energia potencjalna dana jest sumą dwóch jednakowych, dwuatomowych funkcji Morse'a gdzie D...
 • ... R1 cos . cos . (R1 -długość wektora R1) (rys. 1.15b). Energia potencjalna środka ciężkości wynosi Ep = mgh1 (m -całkowita masa maszyny, g...
 • ... rozwiązać to równanie dla obszaru między ((...)) tzn. wewnątrz bariery, gdzie energia potencjalna jest większa niż całkowita energia ((...)).
  Prawdopodobieństwo, że cząstka o masie...
 • ... stronie płaszczyzny H3. Drganiom tym odpowiada częstość .
  Rys. 4.19.
  Energia potencjalna cząsteczki NH3 jako funkcja odległości atomu N od płaszczyzny H3...
 • ... energia kinetyczna może być energią translacji, rotacji, oscylacji itp., a energia potencjalna - energią masową, grawitacyjną, elektrostatyczną, powierzchniową, wiązania chemicznego itp. W reakcjach...
 • ... h oscyluje wokół wartości równowagowej. Gdy zaniedbamy inne stopnie swobody, energia potencjalna drgań układu jest wówczas funkcją V(h). Z oczywistych powodów...
 • ... tym stanie stacjonarnym równa się sumie energii kinetycznej i potencjalnej . Energia potencjalna elektronu dana jest przez prostą zależność elektrostatyczną:

  Energia kinetyczna ((...)) czyli...
 • ... dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy milcząco, że dla danego stanu elektronowego cząsteczki energia potencjalna ruchu jąder V ma tylko jedno minimum, czyli że cząsteczka...
 • ... minimum dla , które odpowiada równowagowej konfiguracji cząsteczki . Od tego minimum energia potencjalna rośnie we wszystkich kierunkach. Duża wartość R1 (lub duża wartość...
 • ... równowagi. Rysunek 4.17 przedstawia taką powierzchnię za pomocą poziomic. Energia potencjalna ma głębokie minimum dla , które odpowiada równowagowej konfiguracji cząsteczki . Od...
 • ... powyższe można łatwo analizować, gdyż ma ono postać "energia kinetyczna
  +
  energia potencjalna = 0". Dla zwykle przyjmowanego zakresu możliwe
  wartości czynnika skali wynoszą...
 • ... tego, że co najmniej do odległości 31014 m od jądra energia potencjalna cząstek w polu jądra jest wyrażona przez wzór Coulomba
  Dla...
 • ... 4.1-1), i rozproszenie niesprężyste (4.1-4), gdy energia potencjalna napotkanego fragmentu [atomu (A), cząsteczki (M)] ulega zmianie w wyniku...
 • ... cząsteczce.
  Operator przedstawia energię kinetyczną i-tego elektronu, Vi jest
  energią potencjalną oddziaływania tego elektronu ze wszystkimi jądrami, zaś symbolizuje energię odpychania...
 • ... pewną energię zależną od jego położenia w polu. Nazywamy ją energią potencjalną.
  Siłę wywieraną na jednostkową masę w polu grawitacyjnym bądź na...
 • ... wprowadzenia do tego punktu q-, musimy wykonać określoną pracę, zwaną energią potencjalną wprowadzonego ładunku.
  W rozważanym przez nas przypadku ciało P ma...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego