Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ex-post
Znaleziono 19 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nowego człowieka" wedle utopijnych zasad była gigantyczna, i ci, którzy ex post zbywają ją lekko, zdają się nie pojmować, o jaką stawkę...
 • ... formuły ogólnej, jak i wobec jego własnego stanowiska, nazwanego tutaj ex post programem klerkowskim. Berent zdaje się chwilami szukać granic znaczenia intelektu...
 • ... pozaplanowej, wtórnej redystrybucji i stanowi on swego rodzaju zatrudnieniową korektę ex post w stosunku do przyjętej i realizowanej polityki edukacyjnej.
  Jak już...
 • ... kształt naczynia, a świadomość musi podążać za tym procesem... musi ex post nadrabiać i przypasowywać... Jeśli wyobrazimy sobie, że to wszystko, co...
 • ... szybkość związane są z trawiastym otoczeniem.
  Wszystko to wiemy jednak
  ex post. By móc związać swe losy z trawami i móc je...
 • ... w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i innych (1969) nad...
 • ... więc budować systemu teoretycznego bez pieniądza lub włączać go dopiero ex post jako ewentualny czynnik zakłócający przebieg procesów gospodarczych rozpatrywanych w wielkościach...
 • ... po prostu nie istnieją. Tomizm może te odkrycia ewentualnie zaakceptować ex post, ale ich sam z siebie swoimi własnymi metodami badawczymi pozytywnie...
 • ... mgliście i ogólnikowo. Wiersze te można odnosić do rewolucji jedynie ex post, z dzisiejszej perspektywy, mając obecną wiedzę o wydarzeniach roku 1917...
 • ... nie-psychologowi mówią takie zwroty: "badanie empiryczne przeprowadzono wg modelu ex post facto", "eksperyment przeprowadzono zgodnie z planem Solomona", "w badaniu kontrolowano...
 • ... stylizacji podkreślić wieszcze zdolności ptaka?
  Ciekawą próbę zweryfikowania ptasiej wieszczby (
  ex post) przeprowadził pamiętnikarz przełomu XVIII i XIX wieku, Jan Duklan Ochocki...
 • ... w żywocie przemówienie Lebuina jest oczywiście dziełem hagiografa, typowym proroctwem ex post: misjonarz miał zagrozić Sasom, że w razie odmowy chrztu spotkają...
 • ... pisarz uznał, że warto i należy polemizować z ideą socjalistyczną. Ex post wiadomo, że traktując ideę nacjonalistyczną jako "quantité negligeable" popełnił błąd...
 • ... z tej sytuacji. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest właśnie "etyczność...
 • ... dająca słuszną satysfakcję - także finansową - poszkodowanym. Bywa jednak, że działanie ex post jest w oczywisty sposób nieefektywne. Może to dotyczyć na przykład...
 • ... były w sposób klarowny, ale które dają się zinterpretować przynajmniej ex post.
  Sposób, w jaki postrzegana jest prywatyzacja w krajach Europy Środkowej...
 • ... Proszę mi uwierzyć! - krzyknął astrolog. - Nie kłamię, nie wymyślam wymówek ex post! Zawołajmy Ebnera i Domagallę i zagrajmy tutaj, przy tym stoliku...
 • ... GUS. Punktem wyjścia jest zatem klasyfikacja zastana, której nie można ex post przeszeregować nie zniekształcając zebranych informacji. Jest przeto rzeczą niezwykle korzystną...
 • ... dowód na to, że Wierzbicki najlepiej czuje się w opisie "ex post" - o czym w swoim czasie. Są co prawda w tym...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego