Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
fałszywość
Znaleziono 27 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... intelektualiści, aktorzy).
  Niestety, nie udało nam się w Polsce ukazać
  fałszywości alternatywy,
  że kobieta może osiągnąć równość jedynie poprzez posiadanie prawnej...
 • ... słowa "sześcian" w języku polskim, ten nie będzie wątpić o fałszywości zdania Sześcian jest linią. Zdanie, którego fałszywość jest przesądzona ze...
 • ... nasza logika jest logiką dwuwartościową.
  3. Obiektywny charakter prawdziwości i
  fałszywości zdań
  Wartość logiczna zdania jest czymś obiektywnym, to znaczy nie...
 • ... hipotezy świadczy o jej fałszywości (z fałszywości następstwa wnosząc o fałszywości racji). Niewykluczone jednak, że błędna jest nie hipoteza, lecz inne...
 • ... Znalezienie choćby jednego fałszywego następstwa pewnej hipotezy świadczy o jej fałszywości (z fałszywości następstwa wnosząc o fałszywości racji). Niewykluczone jednak, że...
 • ... zapobiegł śmierci Jezusa. Faryzeusze i rzesze uznały to za potwierdzenie fałszywości Jego nauki. Tymczasem Jezus na trzeci dzień zmartwychwstał. I my...
 • ... jest przy wnioskowaniu redukcyjnym, gdzie fałszywość przesłanki (następstwa) przesądza o fałszywości wniosku (racji). Fałszywość tezy czy przesłanek przeciwnika wykazywać można m...
 • ... prawdopodobieństwie owego wątpliwego zdania albo z fałszywości następstwa wnosić o fałszywości owego pierwszego zdania (zdania sprawdzanego, racji). Są tu, jak widać...
 • ... Jan coś niecoś umie, to fałszywość następstwa przesądza niezbicie o fałszywości racji. Widać Jan nie uczył się rzetelnie. A jeśli stwierdzę...
 • ... ich prawdziwości wnosić o prawdopodobieństwie owego wątpliwego zdania albo z fałszywości następstwa wnosić o fałszywości owego pierwszego zdania (zdania sprawdzanego, racji...
 • ... on dedukcyjnie z tych przesłanek: fałszywość racji nie przesądza o fałszywości następstwa, a tylko pozbawia owo następstwo dostatecznego uzasadnienia. Inaczej jest...
 • ... fałszywe, a stąd dedukcyjnie (według modus tollendo tollens) wnioskujemy o fałszywości sprawdzanego zdania jako racji.
  Nie wiem, czy Jan rzetelnie się...
 • ... jednego fałszywego następstwa pewnej hipotezy świadczy o jej fałszywości (z fałszywości następstwa wnosząc o fałszywości racji). Niewykluczone jednak, że błędna jest...
 • ... dzieło sztuki, 2. Nie mogą podpadać pod kategorie prawdziwości i fałszywości. Konkretyzacja dotyczy tutaj wypełnienia miejsc niedookreślonych w dziele - odczytania tego...
 • ... sprzeczności czy ułomności, którymi dzieło naznaczyło duszę pisarza. Pokazuje także fałszywość lub dwuznaczonść sytuacji komunikacyjnej, w jakiej działał.
  Dość przypomnieć wyborną...
 • ... owo następstwo dostatecznego uzasadnienia. Inaczej jest przy wnioskowaniu redukcyjnym, gdzie fałszywość przesłanki (następstwa) przesądza o fałszywości wniosku (racji). Fałszywość tezy czy...
 • ... związanego z powtarzalnością), jakim posługujemy się obecnie.
  Analiza Benveniste'a wykazała
  fałszywość etymologii "rytmu". Jej konsekwencją było powstanie swoistego mitu "rytmu" porównywanego...
 • ... Metodyczne wątpienie Kartezjusza jest myśleniem, "że wszystko jest fałszywe", ale fałszywość ta nie jest rozumiana jako sąd pewny, lecz jako założenie...
 • ... można m.in. w ten sposób, iż wskazuje się na fałszywość następstw, jakie wynikałyby z przyjętego przez przeciwnika zdania (obalenie przez...
 • ... się okaże, że nieprawda, że Jan coś niecoś umie, to fałszywość następstwa przesądza niezbicie o fałszywości racji. Widać Jan nie uczył...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego