Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
formułować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... podręcznikiem rolnictwa, tak jak Flis nie jest podręcznikiem flisowania. Hezjod formułuje myśl, w której jest i gorycz, i pogodzenie się z...
 • ... mil.
  Fujimori San długo myśli, składa odpowiedź, aż w końcu
  formułuje ją nieco zawile:
  - My to tak wiedzieć, że w Ameryce...
 • ... niebieskim. Na ich podstawie, przyjmując obraz Kopernika Układu Słonecznego, Kepler formułuje słynne, nazwane jego imieniem, prawa ruchu planet:
  I. Planety krążą...
 • ... teraz aktywnie bierze udział w zwrotach do innych osób, ostro formułuje swoje widzenie sytuacji w grupie, interpretuje zachowania pozostałych.

  Zarzuca Mariannie...
 • ... kontroli praktycznie nikt.

  Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r.
  formułuje szereg warunków, jakie trzeba spełnić wykorzystując zwierzęta w cyrkach. Jak...
 • ... doświadczalną. Wkrótce jednak zarzuca stanowisko psychologistyczne, rozszerza krąg badań i formułuje własną koncepcję metody filozoficznej i samej filozofii. Skupia wokół siebie...
 • ... Pragmatyczne uzasadnienie reguł wnioskowania statystycznego

  1. Tak zwana indukcja statystyczna
  formułuje różnorodne reguły wnioskowania. Podstawowa klasa takich reguł znana jest pod...
 • ... nici, przeplatane wątkiem słomianym albo rogożynowym. Technika spiralna, jak to formułuje Alfred Gauda, była "[...] niegdyś powszechna przy wyplataniu wyrobów głównie ze...
 • ... 4. Z hipotezy badawczej wyprowadza się następnie dostępne obserwacji konsekwencje, formułuje się prognozy. One to będą podlegały bezpośredniemu sprawdzaniu empirycznemu poprzez...
 • ... Polsce, ale i w świecie. Właśnie `a propos Dantego Gombrowicz formułuje swe pytanie najostrzej i najbardziej świadomie. Kiedyś w Argentynie - powiada...
 • ... świadomości poetów schyłku XVI w. renesans jest wspomnieniem. Klonowic zresztą formułuje to expressis verbis: "Te bowiem czasy są najgorsze pod każdym...
 • ... Nie widać różnicy między moim stylem a Rokity?
  Widać. Rokita
  formułuje ostre oceny statecznym językiem.
  - To, co sformułował, to pusty obrzydliwy...
 • ... negatywnej, Sir Isaiah Berlin, ostatnio z nieco mniejszą dozą apodyktyczności formułuje swoje stanowisko. W odpowiedzi na pytanie, czy zgadza się z...
 • ... liberalnym jest potrzebny samemu państwu liberalnemu. Tak długo jak Kościół formułuje swoje Credo, tak długo, jak jest pewne napięcie między nauczaniem...
 • ... ta rozmowa do niczego nie może doprowadzić, bo każdy, kto formułuje jakąś ocenę moralną, przyznaje sobie zarazem rolę superarbitra. Moje kontrargumenty...
 • ... na rozwiązaniach szczegółowych. W młodym pokoleniu dostrzeżono przynajmniej ten mankament - formułuje się potrzebę prowadzenie głębokiej polityki, potrzebę analizy pojawiających się tendencji...
 • ... uniknąć". Kissinger ma zapewne rację, ale nie należy zapominać, że formułuje swoją opinię po latach. Truman był w trudniejszej sytuacji. Jego...
 • ... od prawidłowości ogólnej, których na razie nie potrafimy wyjaśnić - albo formułujemy twierdzenia o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia badanego zjawiska ze względu na...
 • ... równoważona przez prądy wznoszące powietrza atmosferycznego). W pewnych więc przypadkach formułujemy w ramach teorii twierdzenia uogólniające, mimo iż znamy wyjątki od...
 • ... moje czyny! Myśli nikt mi nie
  splugawi, bo ich nie
  formułuję! Tę mam wyższość nad
  wszystkimi, że tworzę rzeczywistość, a nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego