Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
formułować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Protokół stolika ekologicznego Okrągłego Stołu w 1989 r. pierwszy raz formułował oficjalnie zasadę ekorozwoju Polski, przyjęte 28 postulatów wytyczyło nowe spojrzenie...
 • ... Urząd Rzecznika Praw Dziecka. Będzie on jedynie badał sprawy i formułował wnioski, przekazując je do rzecznika praw obywatelskich. "Taki zapis oznacza...
 • ... o 'nicości' wykraczałoby ono przeciwko swej własnej
  istocie". Heidegger czasami
  formułował wnioski przypominające nauki
  mistrzów zen, o czym świadczy jego następująca...
 • ... cudzysłowie z tego względu, że programu - moim zdaniem Berent nie formułował, że jego zadaniem nie jest formułowanie doraźnego programu. Jego zadaniem...
 • ... jak to już zostało wyżej powiedziane - o tym, jakie będzie formułował pytania badawcze (por. zawężający eksplorację badawczą wpływ przyjętego przez badacza...
 • ... obyczajów. Na konferencji Forum Środkowoeuropejskiego "Victoria 2000" jeden z uczestników formułował apel, by zachodnioeuropejscy ministrowie oświaty wprowadzili do szkół programy o...
 • ... zadania? Za jego czasów nikt już tak celów sztuki nie formułował, przynajmniej w kołach artystycznych: to retoryka młodopolska, nie międzywojenna! Ale...
 • ... dwie parafialne. Nie wszystkie one ulegały likwidacji, dlatego Linde następująco formułował cel swego w nich pobytu: „Postępowanie moje w miejscach...
 • ... problemu istnienia grupy społecznej powracał Gumplowicz niejednokrotnie, choć często nie formułował explicite swego zdania. Stosunek do niematerialności grupy uczony wyrażał tylko...
 • ... takiej postawy odnajdziemy w dojrzałych pracach Potockiego, w których będzie formułował poglądy na istotę i funkcję sztuki. W zgodzie z postawą...
 • ... uważam, że postąpiłem słusznie - odparł.
  Przez cały czas bardzo ostrożnie
  formułował odpowiedzi. Czy tuż po konfrontacji na spotkaniu z przedstawicielami Agory...
 • ... stać się panem własnych losów.
  Zgodnie z tą filozofią pracy
  formułował Brzozowski kryteria działalności krytycznej. Zadaniem krytyki miało być wyznaczanie miejsca...
 • ... nawet nie starał się zrozumieć specyfiki tego ruchu. Zamiast tego formułował przeciwko niemu niezwykle mocne oskarżenia, choćby... winiąc kobiety za upadek...
 • ... List zarysowywał się doskonale. To znaczy przekonywająco i taktownie. Campilli formułował zdanie po zdaniu. Ale nie pozwalał mi na razie pisać...
 • ... określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego i środki na ich realizację, formułował mechanizmy podejmowania decyzji oraz tworzył rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania gospodarki i...
 • ... we wspomnieniach wojennych gen. Stanisława Kopańskiego, mimo że swoje wnioski formułował bardzo ostrożnie. Jego zdaniem nasz udział w walkach na Zachodzie...
 • ... nam wszystkim (i sobie) sprawiedliwy "rachunek naszych słabości". On najdobitniej formułował obawy o to, że powszechna w latach osiemdziesiątych kondycja Polaków...
 • ... nocą. Fascynowało mnie wszystko, co mówił i sposób, w jaki formułował zdania. Jego słowa nie tylko słyszałam, ale też widziałam, odbierałam...
 • ... zasad bez których kultura zmienia się w targowisko próżności. Kiedy formułował ten zarzut, duch "modlitwy" zdawał się już być monopolistą.
  Sytuacja...
 • ... dotyczące fizycznych i emocjonalnych przemian, jakie przeżywają dojrzewające seksualnie dziewczęta, formułowała z otwartością i szacunkiem dla młodego czytelnika. To wszystko zadecydowało...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego