Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
formułować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Państwa, np. sprzedaż dużych jezior. Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP formułowała protesty w tej sprawie.
  Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994...
 • ... działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach") formułowała trzy zasady stojące w istotnej sprzeczności z całą obowiązującą wówczas...
 • ... Wszystko co mówi, wypowiada z pewnym namysłem, jakby na gorąco formułowała swoje opinie, sądy. Słucha uważnie, w wyraźnym skupieniu. Jeśli zadaje...
 • ... Pierwsze zdania wypadły nieskładnie. Ale tylko pierwsze, bo się opanowałem. Formułowałem wszystkie następne równo, spokojnie. Pomimo to ksiądz, który mi dał...
 • ... PERN?
  - Nie wykluczam, że być może w trakcie tych rozmów
  formułowałem negatywne opinie na podstawie prasowych informacji na temat PERN - odpowiada...
 • ... wykręty a przechyrne szyderstwa [...] baczność twą tym pobudzisz". Fikcjonalna reprezentatywność formułowana jest tu z punktu widzenia przestrogi moralnej, ale formułowana dość...
 • ... syntetycznych lub studiów nad zbiorowościami jednorodnymi. Częściej natomiast przynależność społeczna formułowana bywa na poziomie drugim, tzn. struktury społeczno-zawodowej. Wiąże się...
 • ... którego zresztą określił nie jako dramat, lecz jako "poemat dramatyczny". Formułowana przez Byrona ocena przyczyn klęski współczesnego teatru była zbliżona do...
 • ... potężniejsza. - Skończył się też czas, kiedy polska polityka zagraniczna była formułowana w kościele mędrców. Ten kościół umarł. Dziś polityką zagraniczną zajmują...
 • ... reprezentatywność formułowana jest tu z punktu widzenia przestrogi moralnej, ale formułowana dość świadomie.
  Natomiast w Historyi o papieżu Janie VIII mamy...
 • ... podróży.

  Teza o konieczności usprawnienia i rozwijania miejskiego transportu zbiorowego
  formułowana jest powszechnie w ogólnokrajowych i terenowych planach i programach rozwojowych...
 • ... Wiemy oczywiście, że myśl tego rodzaju była w rozmaitych stylizacjach formułowana wcześniej wielokrotnie - w ten sposób myślał Weber o swojej 'socjologii...
 • ... myśleć, piastując gdzieś wewnątrz, jak wychuchane w zanadrzu pisklę, nieśmiało formułowaną nadzieję na tę jedną setną możliwości ocalenia.
  Co rana jednak...
 • ... widzę w tym nic zdrożnego. A jeżeli chodzi o obawy formułowane przez władze Rosji, uważam, że stosunki polsko-rosyjskie są bardzo...
 • ... lokalnej. Rozkłady odpowiedzi zestawiono w tabelach 6. i 7.


  Oceny
  formułowane w odniesieniu do poziomu miejscowości przynoszą pod wieloma względami podobny...
 • ... poradzi sobie psychicznie itp. Przy czym zarzuty nigdy nie są formułowane wprost.
  Bardzo trafnie ujęła to jedna z czytelniczek, Beata Kmiotek...
 • ... Być może uda mu się też dostarczyć dane pozwalające zweryfikować formułowane często przez genetyków tezy o tym, że ludzie kilkakrotnie stanęli...
 • ... a także w innych krajach socjalistycznych, przede wszystkim na Węgrzech) formułowane były najróżniejsze postulaty reform i usprawnień istniejącego systemu gospodarczego, szczególnie...
 • ... Podkreślamy, że explicite, ponieważ późniejsze przekonania religijne Reja zawsze będą formułowane wprost, nieraz w postaci gniewnej inwektywy i satyrycznego śmiechu.
  Najczęściej...
 • ... i wykonawczej (niekompetencja, partykularyzm, prywata).

  Badania empiryczne patologii społecznej potwierdzają
  formułowane (przez powoływanych autorów) prawidłowości dotyczące źródeł narastania zjawisk dezorganizujących społeczeństwo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego