Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
formułować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rodzaj rozrywki, wypoczynku, hobby itp.".
  Trzecim poziomem, na którym są
  formułowane określone tezy na temat związku między przynależnością społeczną a aktywnością...
 • ... między młotem a kowadłem - przyznał wiceburmistrz Tomasz Grochulski. - Stanowiska radnych formułowane były niejasno i stąd te kontrowersje. Ale jak wiadomo, chodziło...
 • ... wykorzystaniem pseudoodwrotności macierzy Moore-
  Penrose'a [50, 76, 82] albo zadanie
  formułowane jest jako zagadnienie optymalizacji [104, 111, 124]. Przy optymalizacji najczęściej...
 • ... jest istotą wolności doświadczanej?
  Pytanie to najczęściej nie było wyraźnie
  formułowane. Niemniej pojawiało się stale jako jeden z istotnych elementów sporu...
 • ... stawia się między innymi wymóg, aby nie były to hipotezy formułowane ad hoc, to znaczy takie, które nie nadają się do...
 • ... ocen: oceny właściwe wyznaczają problemy, a oceny utylitarne stanowią twierdzenia formułowane na obszarze nauk praktycznych. Z kolei nauki teoretyczne nie eksponują...
 • ... jest dostarczanie wyjaśnień faktów, regularności oraz prawidłowości empirycznych,

  (2) problemy
  formułowane na gruncie tych nauk, to problemy poznawcze (odpowiedź na pytanie...
 • ... wiara jest to całodobowe zaangażowanie się w Boga. Przeświadczenia wiary, formułowane w zdaniach są tylko jej częścią - martwą zresztą jeśli nie...
 • ... prawdy i dążenia głęboko wyryte" w sercach polskich, wnioski natomiast formułowane w odezwie były proste i logiczne, pomijały jednak istotny aspekt...
 • ... zmierzających do pewnej redystrybucji dochodów, wyrównywania warunków startu życiowego itp.
  Formułowane są też oczywiście argumenty przeciw ekonomicznej roli państwa. Wynikają one...
 • ... Modele odnoszące się do grup dużych są, jak już wspomniałem, formułowane przeważnie w języku probabilistycznym. Nieraz się przy tym okazuje, że...
 • ... ograniczających. Chciałabym przedstawić próbę interpretacji tych wyborów, które nie zawsze formułowane były w sposób klarowny, ale które dają się zinterpretować przynajmniej...
 • ... się o los człowieka. Iście makiaweliczne były oskarżenia Jarosława Kalinowskiego, formułowane pod adresem rządu. To polskie elity polityczne, mówił, odpowiadają za...
 • ... zamówieniu publicznym. Często kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formułowane są w sposób ułatwiający wygranie przetargu przez konkretną firmę. Bez...
 • ... umiaru, a nie rewolucyjnych zapałów. Jego problemem mogą być często formułowane pod jego adresem oczekiwania na dokonanie jakiegoś zasadniczego przełomu. Oczekiwania...
 • ... zagrożeniem dla realizacji założeń ekorozwoju w Polsce są resortowe polityki formułowane przez poszczególne ministerstwa gospodarcze, a następnie akceptowane przez rząd. Opracowane...
 • ... uchwytne stany rzeczy - to społeczny proces, w który są zaangażowane formułowane przez ludzi oceny, a także grupowe interesy i osadzone w...
 • ... na dużym autorytecie, jakim na ogół cieszą się organizacje międzynarodowe. Formułowane przez nie opinie i stanowiska mają znaczną wagę dla innych...
 • ... obiektywny. Cechy wtórne (a także ich stany) powstają i są formułowane subiektywnie, w związku z oddziaływaniem cech pierwotnych na człowieka.
  11...
 • ... w hierarchii problemów w skali lokalnej.


  W 1998 roku oceny
  formułowane w odniesieniu do poziomu miejscowości dawały, jak się wydaje, bardziej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego