Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
formułować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na społeczne zapotrzebowanie w sferze szeroko rozumianej praktyki społecznej - identyfikuje formułowane na jej gruncie problemy i zadania jako problemy i zadania...
 • ... opowiadali się za asymilacją, ale ich propozycje wyjaśnienia stosunków etnicznych formułowane były wyraźnie w tym duchu. W wielu ujęciach nie występuje...
 • ... obszerną grupę tez, w których zagadnienie to wprost nie jest formułowane, traktując ją jako przejaw tylko językowego ujęcia, a nie odrębności...
 • ... zbiorze miast polskich. Takie było zresztą założenie badawcze. Wobec tego formułowane wnioski można chyba uogólnić i odnieść do całej populacji miast...
 • ... jednak istotna w tym sensie, że uświadamia, iż koncepcje teoretyczne formułowane na gruncie perspektywy naznaczania nie były w pełni adekwatne do...
 • ... znamiona frankijskiego wpływu. Nawet stylistyka tej kodyfikacji przypomina miejscami kapitularze, formułowane w trybie rozkazującym jako akty królewskiej woli. Tak zredagowany został...
 • ... ustabilizowanych demokracjach zachodnich stawiane są rzadko, w tej części świata formułowane są często ostro i drastycznie.

  - W tej sytuacji można powołać...
 • ... on wówczas kozłem ofiarnym.

  Normy nieformalne rzadko bywają explicite werbalnie
  formułowane. Najczęściej funkcjonują jako pewne "oczywistości" grupowe, które dopiero obserwator może...
 • ... cytowany wyżej Georg Quabbe: "Pochlebcze, optymistyczne, w jasnym świetle dnia formułowane tezy postępu pasują zarówno do ludzi wykształconych jak i do...
 • ... do najbardziej zainteresowanych: rolników. Bo są niepełne, często niezbyt jasno formułowane.

  Kiedy informacje nie są zrozumiałe - otwiera się pole do popisu...
 • ... dokonuje się głównie drogą naśladownictwa, ponieważ metody uzasadniania rzadko bywają formułowane, a nawet uświadamiane, a co do metod dokonywania odkrycia, to...
 • ... spotykamy w literaturze poglądy, w których akcentuje się skutki pozytywne. Formułowane oceny i opinie w istotnej mierze zależą od stopnia nasilenia...
 • ... konsekwentnie zachowana do końca dziennika.
  Na podstawie zapisów dziennika były
  formułowane niektóre szyfrówki dla PSzP w Lublinie, kopie tekstu 2 szyfrówek...
 • ... kierunkach.
  Jak zatem, na tle rosnących wciąż potrzeb wojsk lądowych
  formułowane są wymagania dotyczące rozpoznania powietrznego?
  Jaki wpływ na rozwój techniki...
 • ... samego opisywania chceń nic w życiu się nie zmienia. Zalecenia formułowane z myślą o przeobrażaniu gospodarki powinny każdy drobiazg obudowywać odpowiedziami...
 • ... Koncepcji uzdrowienia sytuacji w turystyce jest wiele. W większości przypadków formułowane są one na szczeblu regionalnym, bowiem w ostatecznym rachunku na...
 • ... skarbem i kancelarią nie istniały ministerstwa. Radcy i ministrowie wykonywali formułowane ad hoc polecenia monarchy.
  Ten stan rzeczy utrzymywał się do...
 • ... robią na tobie wrażenie?
  J.N.: Te, które nie są
  formułowane w słowach, lecz w gestach, w spojrzeniach. Nawet jeżeli kłamią...
 • ... całą sytuację na siebie.
  I jeszcze jeden rodzaj przyrzeczeń. Obietnice
  formułowane poważnie, w najlepszej wierze, z odległym terminem ich realizacji. Na...
 • ... za podstawę analizy) wszelkie próby interpretacji omawianego zjawiska powinny być formułowane z dużą ostrożnością.

  Warto jednak zauważyć, że omawiana zależność występuje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego