Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
graf
Znaleziono 65 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na skojarzenia filozoficzne, ale przyjęła się powszechnie). Algebra macierzy, teoria grafów, procesy Markowa, teoria relacji, klasyczna analiza, teoria gier, teoria informacji...
 • ... pokazywać się przed jego srogim obliczem.
  Pan ów, potomek jakichś
  grafów niemieckich, średniowiecznym zwyczajem rycerzy Zachodu długo wędrował po świecie; bywał...
 • ... na myśli "honor rodu" i jego wielkość związaną z herbem grafów. Innymi słowy, stary graf chciał przekazać synowi, Konradowi von Haubitz...
 • ... pobliskich okolicach.
  Znak szachownicy miał również w swym herbie ród
  grafów Haubitzów i, jak twierdzą niektórzy ludzie, ten znak pozostawili oni...
 • ... przeprowadzania obliczeń prawdopodobieństwa ich zachodzenia. Te tak zwane diagramy lub grafy Feynmana możemy uważać za obraz ewolucji procesu w czasie. Załóżmy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego