Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
hermetyzm
Znaleziono 19 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Moja ciekawość wzrosła, gdy się zorientowałem, że jej
  tezą jest
  hermetyzm jako religia skutecznie konkurująca z rodzącym się
  chrześcijaństwem. Pełny tytuł...
 • ... rysunkami. - I wyobraź sobie, nawet w Nowym Jorku jest taki hermetyzm, wiesz, miałam jedną wystawę, ale potem, kiedy myślałam o całym...
 • ... tej
  ulotności można by uznać prześladowania, przybierające na sile, ilekroć
  hermetyzm występował bardziej otwarcie na niwie publicznej. Ale
  bardziej istotną, bo...
 • ... przez wieki
  tradycję hermetyczną także z reguły pozostawały w cieniu.
  Hermetyzm, podobnie jak wiele innych filozoficznych szkół antyku,
  przejawia pewne aspiracje...
 • ... żelazka, a tu ma problem na problemie, finezję na finezji, hermetyzm na hermetyzmie. Tu trzeba odróżnić ubeka prawdziwego, ubeka potencjalnego, ubeka...
 • ... przypadków, kiedy to współczesnej klasyce udało się przełamać przypisywany jej hermetyzm. D.S.

  Tomasz Stańko, "Litania" (1997).

  Tryumfalny powrót do kompozycji...
 • ... problemu. Jak
  widać na przykładzie skądinąd pożytecznej książki Romana Bugaja
  Hermetyzm, maniera akademickiej syntezy także nie gwarantuje pomyślnych
  rezultatów. R. Bugaj...
 • ... 1
  Pisząc ten szkic, lecz także wcześniej, nie watpiłem, że
  hermetyzm -
  w swoich najlepszych czasach - nie był wolny od aspiracji religijnych...
 • ... teza o prześciganiu się lub wrogości między
  hermetykami a chrześcijanami.
  Hermetyzm wcześnie i bez trudności zaadaptował symbole i nauki
  chrześcijańskie, przyczyniając...
 • ... Wymieńmy je: wirtuozeria osiągana w materiale renesansowym, antynaiwność i antyspontaniczność, hermetyzm, dążenie do autonomicznej gry znaczeń, która wzmaga funkcję ekspresywną kosztem...
 • ... tu ma problem na problemie, finezję na finezji, hermetyzm na hermetyzmie. Tu trzeba odróżnić ubeka prawdziwego, ubeka potencjalnego, ubeka niedoszłego, ubeka...
 • ... z upadającego Bizancjum napłynęły do Europy pisma platońskie,
  duchowo bliższe
  hermetyzmowi, dał się odczuć jego gwałtowny wzrost i
  wpływ na myśl...
 • ... przekształcanie się w późniejszą rewolucję naukową. Gdybym
  miał szkicować historię
  hermetyzmu - co jest dla mnie zadaniem
  niewykonalnym - to przede wszystkim chroniłbym...
 • ... podejście, w najlepszym razie,
  pozwala autorowi pisać historię degradacji filozofii
  hermetyzmu i jej
  stopniowe przekształcanie się w późniejszą rewolucję naukową. Gdybym...
 • ... rychło zresztą uśmierzonych przez
  zwierzchnictwo kościelne - przejawiła się najjaskrawiej dyfuzja
  hermetyzmu. Nieco inaczej wyglądała sprawa Giordana Bruna, którego tezy
  tak silnie...
 • ... Nettesheim w jego De occulta
  philosophia.
  Pionier medycyny nowoczesnej, adept
  hermetyzmu Philip Theophrastus
  Bombastus von Hohenheim, lepiej znany pod imieniem Paracelsusa...
 • ... wzrost i
  wpływ na myśl chrześcijańską w czasach renesansu. Historyk
  hermetyzmu
  Paola Zambelli wskazuje, jak wraz z zanikiem wpływów arystotelizmu
  intelektualiści...
 • ... badając
  hermetyczność języka współczesnej nauki, nie będziemy w stanie
  odtworzyć
  hermetyzmu.
  Wróćmy jednak do zasadniczego tematu. Oto zagadkowy traktat, odkryty
  wśród...
 • ... powyższych słów. Dodam tylko, że
  jeśli teza o konkurencyjnych relacjach
  hermetyzmu z chrześcijaństwem
  budzi wątpliwości, to można je rozważać wprost nad...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!