Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
hermetyzmu
Znaleziono 19 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Moja ciekawość wzrosła, gdy się zorientowałem, że jej
  tezą jest
  hermetyzm jako religia skutecznie konkurująca z rodzącym się
  chrześcijaństwem. Pełny tytuł...
 • ... rysunkami. - I wyobraź sobie, nawet w Nowym Jorku jest taki hermetyzm, wiesz, miałam jedną wystawę, ale potem, kiedy myślałam o całym...
 • ... tej
  ulotności można by uznać prześladowania, przybierające na sile, ilekroć
  hermetyzm występował bardziej otwarcie na niwie publicznej. Ale
  bardziej istotną, bo...
 • ... przez wieki
  tradycję hermetyczną także z reguły pozostawały w cieniu.
  Hermetyzm, podobnie jak wiele innych filozoficznych szkół antyku,
  przejawia pewne aspiracje...
 • ... żelazka, a tu ma problem na problemie, finezję na finezji, hermetyzm na hermetyzmie. Tu trzeba odróżnić ubeka prawdziwego, ubeka potencjalnego, ubeka...
 • ... przypadków, kiedy to współczesnej klasyce udało się przełamać przypisywany jej hermetyzm. D.S.

  Tomasz Stańko, "Litania" (1997).

  Tryumfalny powrót do kompozycji...
 • ... problemu. Jak
  widać na przykładzie skądinąd pożytecznej książki Romana Bugaja
  Hermetyzm, maniera akademickiej syntezy także nie gwarantuje pomyślnych
  rezultatów. R. Bugaj...
 • ... 1
  Pisząc ten szkic, lecz także wcześniej, nie watpiłem, że
  hermetyzm -
  w swoich najlepszych czasach - nie był wolny od aspiracji religijnych...
 • ... teza o prześciganiu się lub wrogości między
  hermetykami a chrześcijanami.
  Hermetyzm wcześnie i bez trudności zaadaptował symbole i nauki
  chrześcijańskie, przyczyniając...
 • ... Wymieńmy je: wirtuozeria osiągana w materiale renesansowym, antynaiwność i antyspontaniczność, hermetyzm, dążenie do autonomicznej gry znaczeń, która wzmaga funkcję ekspresywną kosztem...
 • ... tu ma problem na problemie, finezję na finezji, hermetyzm na hermetyzmie. Tu trzeba odróżnić ubeka prawdziwego, ubeka potencjalnego, ubeka niedoszłego, ubeka...
 • ... z upadającego Bizancjum napłynęły do Europy pisma platońskie,
  duchowo bliższe
  hermetyzmowi, dał się odczuć jego gwałtowny wzrost i
  wpływ na myśl...
 • ... przekształcanie się w późniejszą rewolucję naukową. Gdybym
  miał szkicować historię
  hermetyzmu - co jest dla mnie zadaniem
  niewykonalnym - to przede wszystkim chroniłbym...
 • ... podejście, w najlepszym razie,
  pozwala autorowi pisać historię degradacji filozofii
  hermetyzmu i jej
  stopniowe przekształcanie się w późniejszą rewolucję naukową. Gdybym...
 • ... rychło zresztą uśmierzonych przez
  zwierzchnictwo kościelne - przejawiła się najjaskrawiej dyfuzja
  hermetyzmu. Nieco inaczej wyglądała sprawa Giordana Bruna, którego tezy
  tak silnie...
 • ... Nettesheim w jego De occulta
  philosophia.
  Pionier medycyny nowoczesnej, adept
  hermetyzmu Philip Theophrastus
  Bombastus von Hohenheim, lepiej znany pod imieniem Paracelsusa...
 • ... wzrost i
  wpływ na myśl chrześcijańską w czasach renesansu. Historyk
  hermetyzmu
  Paola Zambelli wskazuje, jak wraz z zanikiem wpływów arystotelizmu
  intelektualiści...
 • ... badając
  hermetyczność języka współczesnej nauki, nie będziemy w stanie
  odtworzyć
  hermetyzmu.
  Wróćmy jednak do zasadniczego tematu. Oto zagadkowy traktat, odkryty
  wśród...
 • ... powyższych słów. Dodam tylko, że
  jeśli teza o konkurencyjnych relacjach
  hermetyzmu z chrześcijaństwem
  budzi wątpliwości, to można je rozważać wprost nad...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego