Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
hipolimnion
Znaleziono 10 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... mianem epilimnionu (lub warstwą nadskokową), a zimną wodą przydenną, zwaną hipolimnionem (warstwą podstawową lub podskokową), zalega warstwa o temperaturze pośredniej, czyli...
 • ... które mogą dochodzić nawet do 10°C/m--1. W hipolimnionie mającym najchłodniejsze wody, ich temperatura jest zbliżona do odpowiadającej największej...
 • ... jeziorach w strefie gorącej może nastąpić zupełny zanik tlenu w hipolimnionie. Gdy wówczas wystąpi intensywna miksja, może dodatkowo nastąpić zubożenie wód...
 • ... brakiem gradientu zawartości tlenu jest określony mianem ortogrady. Gdy w hipolimnionie następuje redukcja zawartości tlenu w efekcie procesów utleniających, powstaje stratyfikacja...
 • ... Pionowy gradient pH jest zazwyczaj większy w epilimnionie niż w hipolimnionie. Jest on uwarunkowany wyjściową wartością pH i właściwościami buforowymi danego...
 • ... strefą przybrzeżną, na ogół objętość epilimnionu jest mniejsza od objętości hipolimnionu, azotany i fosforany występują w małych ilościach;
  b - eutroficzne, zazwyczaj...
 • ... wystąpić wyraźne ubytki tlenu, np. gdy na granicy metalimnionu i hipolimnionu wystąpi nagromadzenie utleniającej się materii organicznej z epilimnionu, wówczas układ...
 • ... rozwiniętej strefie przybrzeżnej, najczęściej objętość epilimnionu jest większa od objętości hipolimnionu, a fosforany i azotany występują w średniej lub dużej ilości...
 • ... krótką i słabą cyrkulacją wiosenną, powstawaniem uwarstwienia letniego, zaleganiem zimnego hipolimnionu, dużym gradientem termicznym w metalimnionie, krótką cyrkulacją jesienną, wcześniejszym zamarzaniem...
 • ... jeziorach praktycznie wynoszą zero). W głębokich jeziorach tektonicznych udział wód hipolimnionu może kilkakrotnie przewyższać objętością pozostałe warstwy wód, tj. epilimnionu i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego