Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
hydroliza
Znaleziono 18 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... powstawania nadtlenków lipidów i produktów ich degradacji. Następuje wtedy szybka hydroliza fosfolipidów błon, a odpowiednie lipoksygenazy przekształcają uwolnione w tym procesie...
 • ... wypełnienie kolumn jest narażone na zarastanie. Przyczyną tego zjawiska jest hydroliza prowadząca do powstawania nierozpuszczalnej krzemionki. W celu przeciwdziałania zarastaniu stosuje...
 • ... przechodzenie związków rozpuszczalnych w wodzie.
  Zwiększenie przepuszczalności można wiązać z
  hydrolizą mukopolisacharydów pod wpływem hialuronidazy. Przechodzenie związków rozpuszczalnych w tłuszczowcach daje...
 • ... kosmetyki.
  Aminokwasy
  Są cząstkami budującymi białka. Otrzymuje się je poprzez
  hydrolizę białek, np. kazeiny mleka lub keratyny. Wchodzą w skład naturalnego...
 • ... kwiaty i związany w nich glikozydowo, po uwolnieniu się przez hydrolizę posiada przyjemny silny zapach: (). Silnym zapachem odznacza się także używany...
 • ... Cola nitida) zawierają kofeinę, która sprzyja zwiększeniu metabolizmu komórek, zwiększa hydrolizę tłuszczów i wydzielanie adrenaliny.
  Spirulina (Spirulina maxima) - wodorost, w skład...
 • ... kory nadnerczy kortykotropina zwiększa podaż cholesterolu, podstawowego substratu steroidogenezy, pobudzając hydrolizę estrów cholesterolu. Dodatkowym, bogatym źródłem cholesterolu jest wychwyt krążących lipoprotein...
 • ... redukcyjnych stosunkowo nieznacznym i powolnym przemianom, które polegają na częściowej hydrolizie i stopniowej degradacji aż do przekształcenia w pierwiastkowy węgiel (ryc...
 • ... aktywna biologicznie, natomiast aktywnymi są łańcuchy boczne, uwolnione w wyniku hydrolizy. W zależności od warunków i prekursorów hydrolizy mogą powstać różne...
 • ... pojemności 1700 i 2475 m3. Dla jeszcze większego przedłużenia czasu hydrolizy białek ostatni zbiornik zakwaszania ma wydzieloną część osadową o poj...
 • ... i efektów oczyszczania w układzie tradycyjnym i z wydzieloną komorą hydrolizy podano w tabl.8.16.
  Przy beztlenowym rozkładzie substancji organicznych...
 • ... na przebieg wielu reakcji radiolizy. Zmiana pH wpływa na stopień hydrolizy jonowych substancji rozpuszczonych, na dysocjację ((...)). Na ogół ze wzrostem pH...
 • ... E.C. 3.2.4.3), której pobudzenie prowadzi do hydrolizy fosfatydyloinozytolu. W wyniku tej hydrolizy powstają wtórne przekaźniki: trifosforan inozytolu...
 • ... uwolnione w wyniku hydrolizy. W zależności od warunków i prekursorów hydrolizy mogą powstać różne związki toksyczne, jak: izotocjaniany, tiocjaniany, oxazolidontiony, nitryle...
 • ... koloidu pod wpływem enzymów proteolitycznych zawartych w komórkach nabłonka. Produkty hydrolizy zostają wchłonięte przez komórki nabłonka drogą pinocytozy. Pęcherzyki pinocytarne łączą...
 • ... przenosi jony w kierunku przeciwnym do kierunku dyfuzji dzięki energii hydrolizy ATP.

  Głównym elementem pompy jest katalizator tej reakcji - enzym aktywowany...
 • ... 3), której pobudzenie prowadzi do hydrolizy fosfatydyloinozytolu. W wyniku tej hydrolizy powstają wtórne przekaźniki: trifosforan inozytolu (IP3) i diacyloglicerol. IP3 uwalnia...
 • ... mniejszą liczbę jonów K+. Przerwanie działania acetylocholiny następuje wskutek jej hydrolizy pod wpływem AChEazy.

  Każdy neuron opuszki węchowej odbiera impulsy z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego