Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
identyfikacji
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... etnicznymi nabrały ponownie znaczenia, stały się znów postrzegane, są podstawą identyfikacji i odrębności.
  Teorie Melting Pot okazały się fałszywe jako koncepcje...
 • ... toczy się debata nad narodami bogatymi i biednymi w sferze identyfikacji kulturalnej. U podstaw tej debaty kryje się przekonanie, że kultura...
 • ... Taki termogram okazuje się niepowtarzalny, a jego zaletą jest możliwość identyfikacji osoby w słabym oświetleniu lub w przypadku charakteryzacji. Pionierskie badania...
 • ... nimi, nie określa jednak dokładnie jej charakteru. Aby doszło do identyfikacji znaczenia na poziomie konkretnym, konieczne jest osiągnięcie przez odbiorcę semantycznego...
 • ... który wkrótce zacznie obowiązywać:
  Tablica rejestracyjna fest narzędziem służącym do
  identyfikacji pojazdu i jego właściciela, a także ma umożliwiać prowadzenie rejestru...
 • ... jak język, historia, religia, obyczaje, instytucje, także przez subiektywny proces identyfikacji jej uczestników".
  Idąc w części tropem Arnolda Toynbee, Huntington wyróżnia...
 • ... warunek, sukcesu, powodzenia i własnej satysfakcji, wynikającej z uzyskania efektu identyfikacji z wzorcem - matrycą.
  Dlatego też istnieje pilna potrzeba włączania do...
 • ... przyp. red) i w oparciu o nią zdecydować o własnej identyfikacji narodowościowej. Zamiast tego zostanie poddany indoktrynacji politycznej opartej na polonocentryzmie...
 • ... spektrum rodzajów prac naukowo-badawczych, które mogą być przydatne w identyfikacji całokształtu uwarunkowań cyklu istnienia projektowanego wyrobu. Ze względu na zastosowany...
 • ... Identyfikacja i lokalizacja subiektywna

  W praktyce często stosowaną wstępną metodą
  identyfikacji źródła dźwięku jest metoda słuchowa. Przeszkoleni mechanicy są w stanie...
 • ... pozornych źródeł dźwięku. Według wielu Autorów, do najbardziej obiecujących metod identyfikacji i lokalizacji diagnostycznego sygnału dźwiękowego należy zaliczyć metodę pomiaru natężenia...
 • ... na stosunek do produktu wraz z pozostałymi elementami reprezentacji. Oprócz identyfikacji cech, określenia i istotności warto też określić wpływ związku między...
 • ... Na tym również polega fenomen tej imprezy, zaspokajającej potrzebę grupowej identyfikacji i uczestnictwa w czymś absolutnie wyjątkowym, na co gdzie indziej...
 • ... skały powstałej z tego osadu. Zdobywanie danych paleontologicznych polega na identyfikacji i określeniu konfiguracji tej nieciągłości. Bywa, że szczątek organiczny jest...
 • ... wobec państwa agresywnego ateizmu?
  Połączenie katolicyzmu i polskości jako form
  identyfikacji społecznej
  narzucało się samo. Ale Polakiem-katolikiem po prostu się...
 • ... które nie kwalifikują się do wjazdu na teren USA. Wymóg identyfikacji biometrycznej w paszportach dotyczy obywateli krajów objętych programem Visa Waiver...
 • ... się - upraszczając niezwykle całe zagadnienie - że związek aspiracji z kierunkiem identyfikacji grupowej może być wieloraki. Miedzy innymi, może on charakteryzować się...
 • ... ponieważ kanon podstawowy stanowić miała niezniszczalność atomu. Najbardziej precyzyjnym sposobem identyfikacji pierwiastka promieniotwórczego jest pomiar szybkości jego rozpadu.
  Przyjmijmy, że w...
 • ... do ustawy, który likwiduje ten przepis. PiS dowodzi, że do identyfikacji obywatela służy PESEL, a nie numer dowodu. Zobaczymy, co na...
 • ... i obrazów satelitarnych ERTS, wykonanych w końcu sezonu ablacji do identyfikacji przebiegu i odczytania wysokości EL. Można wówczas także obliczyć bilans...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego