Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k.p.a.
Znaleziono 39 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Dla pełni obrazu trzeba przedstawić stosunek między art. 156 § 1 k. p. a art. 153 k. p.
  Otóż art. 153 k. p. reguluje...
 • ... nie zachowuje w takiej sytuacji prawa do wynagrodzenia (art. 80 k. p.
  (A
  . M. ). .

  Przegląd wydawnictw
  Janina Kruszewska, dyscyplina pracy i zwolnienia od...
 • ... duże możliwości kontroli postępowania administracyjnego pod kątem przestrzegania art. 12 k.p.a., mimo tego, że nie ingeruje z reguły w sprawy będące...
 • ... w ustawie, zagadnień postępowania przed Urz. An., należy więc stosować k.p.a.
  2. Zgodnie z art. 21 ustawy z 1990 r. postępowanie...
 • ... a., a w szczególności traktowanie przez te organy zasad ogólnych k.p.a. jako jedynie deklaracji programowych. Musi to w konsekwencji prowadzić nieodmiennie...
 • ... sprzeczna z regułą obligatoryjnego dopuszczenia dowodów określoną w art. 75 k.p.a...
 • ... do różnicowania skutków zastosowania środków przewidzianych w ustawie oraz w k.p.a. Sytuacji przewidzianej w art. 12 pkt 6 ustawy nie należy...
 • ... nie szanowano prawa" (RPO 14070/88/I).
  3. Zasady ogólne
  k.p.a. Przepisy rozdz. 2 działu I k.p.a. należą do...
 • ... zaufania (art. 8 k.p.a.) oraz informowania (art. 9 k.p.a.). Poglądy Rzecznika zostały już w tym zakresie przedstawione w literaturze...
 • ... III.1. Prawo do przewidzianej prawem procedury. Rozważając poszczególne instytucje k.p.a. w świetle praktyki RPO, należy zwrócić uwagę, że akcentował on...
 • ... w tych sprawach było postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów k.p.a.; decyzje zaś organu antymonopolowego, którym był Minister Finansów, mogły być...
 • ... na nieprawidłowości związane ze stosowaniem zasad pogłębiania zaufania (art. 8 k.p.a.) oraz informowania (art. 9 k.p.a.). Poglądy Rzecznika zostały...
 • ... wymienionego postanowienia przez prezesa UOKiK mocy obowiązującej normy art. 106 k.p.a., w przepisie art. 36 a ust. 5.
  Zmiany te są...
 • ... oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1, art. 89 i n. k.p.a.). Rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy przez Urz. następować będzie z reguły przez...
 • ... antymonopolowego stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w k.p.a. Nie jest więc już możliwe zaskarżenie decyzji do NSA. O...
 • ... administracji przez jednostki i organizacje wymienione w art. 1 § 2 k.p.a. dostarczyła w głównej mierze nieprawidłowa działalność ZBoWID w kwestii uprawnień...
 • ... pracownika zostało wydane w terminie przewidzianym w art. 109 § 1 k. p. , a pracownik otrzymał je po upływie tych terminów. Istniałaby możność szerokiego...
 • ... sądzić by można, że zastosowanie powinny mieć reguły wynikające z k.p.a. W konsekwencji np. organem właściwym do rozpoznania zażalenia byłaby zgodnie...
 • ... kwestii. Pozwoli Pan, że przytoczę fragment jego wypowiedzi: ,,Art. 8 k.p.a. nakłada na organ obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, aby...
 • ... bowiem odnieść wrażenie, że środki prawne wzruszenia decyzji, przewidziane w k.p.a. nie przysługują stronie tylko w razie, gdy złoży ona odwołanie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego