Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
konieczny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przedkładali laboratoria urządzone i wyposażone spartańsko - tylko w to, co konieczne. Oprócz korzyści w postaci ładu i estetyki, taki wystrój miał...
 • ... uczuć i ars amandi zostaje zwierzęca ruja, fizjologiczne wyładowanie napięcia konieczne dla dobrego samopoczucia. Może dlatego szwedzkie prawo wprowadzające od 1999...
 • ... poprzeć, bo jest dobry, a 29 - że powinna poprzeć, bo konieczne jest natychmiastowe poparcie jakichkolwiek działań.
  Jeśli planu nie uda się...
 • ... odsetek ten nie sięgał 10%. Jakkolwiek przy tego rodzaju zestawieniach konieczne są zastrzeżenia dotyczące porównywania danych, tym bardziej, że zasiłki rodzinne...
 • ... których Apoloniusz Tajner nie powinien już trenować Adama Małysza.

  1.
  Konieczne są poważne zmiany w przygotowaniach do sezonu, w treningach. Mówi...
 • ... Uczestnik
  Jak dotąd rokrocznie

  POKŁOSIE KOLĘDOWE

  Do zamieszczonej powyżej tablicy
  konieczne jest kilka słów komentarza.
  Przede wszystkim należy się uznanie dla...
 • ... dzisiaj powiedzieć, że w
  Kościele polskim dokonuje się podstawowa transformacja.
  Konieczne jest
  zatem dostrzeżenie historycznego kontekstu, ogromu komplikacji w opisie
  (bo...
 • ... dyscypliny rozumie się świadome i z własnej woli uznane za konieczne podporządkowanie się obowiązującym regulaminom i przepisom oraz rozkazom przełożonych.
  Zgodnie...
 • ... różnego rodzaju hobby, które wymagają intensywnego światła. W takich przypadkach konieczne jest użycie opraw, kierujących światło na miejsca pracy. Najważniejsze jest...
 • ... globalnego. Większość obszarów górskich podlega degradacji środowiska na skutek antropopresji. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do właściwego zarządzania zasobami gór...
 • ... nie wiem, co trzeba zrobić, ale wiem, że to jest konieczne.

  KK: To musi być efekt wstrząsu.

  JG: Musi powstać mocna...
 • ... w art. 29 § 1 k. p. , do stwierdzenia jej zawarcia konieczne jest choćby w sposób dorozumiany (art. 60 k. c. w...
 • ... z grupą samolotów myśliwsko-bombowych nalocie trzeba było jeszcze wykonać konieczne w wypadku grupowego uderzenia rozpoznanie bezpośrednie. Kiedy tylko za ogonami...
 • ... opracowanie takiego projektu realizacji podziemnej kolejki, by prywatnemu inwestorowi zapewnić konieczne gwarancje finansowe, a miasto ustrzec przed bankructwem. - Przedstawimy kilka opcji...
 • ... zawiadomienia chodzi o ustalenie, czy spotkanie ministra Tomaszewskiego i Jerzego Koniecznego rzeczywiście miało miejsce i miało taki przebieg, jak opisano w...
 • ... Powstańców Warszawy 1, a więc w gmachu MHWiU - po przeprowadzeniu koniecznego od dawna już remontu - zainstalowano urządzenia centrum komputerowego rynku. Jest...
 • ... przedziale od 0 (dla zdarzenia niemożliwego) do 1 (dla zdarzenia koniecznego). Liczba L spełnia zatem warunek: .
  Częstościowa koncepcja prawdopodobieństwa, choć stwarza...
 • ... cyrulik - niechajże pani Milva sama wsiądzie na karosza i dokona koniecznego jakoby objazdu nekropolii.
  - Nie będę jak głupia po cmentarzu jeździć...
 • ... wreszcie spojrzenie z zewnątrz. Pozwala ona także na zachowanie tak koniecznego w takich opracowaniach logicznego układu.
  Niewątpliwie autorzy genealogii pod tym...
 • ... biuletynach dla ograniczonego kręgu czytelników, pozostawały sztuką dla sztuki.
  Brak
  koniecznego tutaj rozpropagowania sprawił, że wiele rozwiązań zdezaktualizowało się obecnie i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego